Для незалежних рецензентів

Ars Linguodidacticae щиро вдячний рецензентам, які приділяють час для рецензування рукописів, які надходять до журналу.

Вимоги до рецензентів:

  • не мають конфлікту інтересів з авторами;
  • мають науковий ступінь кандидата\доктора наук з філології чи педагогіки, і/або ступіньдоктора філософії ;
  • мають публікації в галузі рецензованої статті.

Рецензенти, які погоджуються оцінити рукопис, повинні:

  • володіти необхідними знаннями для оцінки якості рукопису;
  • надати анкету (аплікацію) про перевірку якості рукопису та придатності до опублікування в журналі;
  • підтримувати стандарти професіоналізму та етики.

Обов'язки рецензента

Оперативність: будь-який рецензент, який не вважає себе кваліфікованим для рецензування рукопису або знає, що його вчасна рецензія буде неможлива, повинен повідомити про це редакцію.

Конфіденційність: усі рецензовані рукописи повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна показувати та обговорювати з іншими особами, крім тих, що належать до редакційного штату. Заборонено використання матеріалів рукописів до їх публікації без згоди авторів.

Об'єктивність: Рецензії повинні проводитися об'єктивно, за допомогою наукової аргументації, щоб підвищити якість рукопису. Рецензенти повинні  заповнити розроблену для потреб журналу анкету рецензента, яку можна супроводити вільною частиною з відповідними аргументами. Вільна частина рецензії повинні відповідати вимогам академічного мовлення в жанрах ‘Рецензія’, ‘Відгук

Розкриття інформації або конфлікт інтересів: рецензенти не повинні переглядати рукописи, щодо яких у них є конфлікт інтересів у результаті особистих чи опонентних стосунків із з автором(ами).

Анонімність: усі огляди проводяться анонімно. Інформацію про рецензентів редакція не розголошує.