СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • В.Є. Штифурак Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Ukraine

Ключові слова:

студентська молодь, здоров’язбережувальні пріоритети, репродуктивне здоров’я, відповідальне батьківство, сексуальна просвіта.

Анотація

В статті узагальнено теоретичні основи та особливості процесу формування здоров’язбережувальних пріоритетів студентської молоді з орієнтацією на аксіологічні прерогативи. Виокремлено значущість репродуктивного здоров’я та відповідального батьківства для даної вікової категорії. Подано результати проведених експериментальних досліджень, що підтверджують когнітивно-поведінковий дисонанс у ставленні студентів до утвердження здорової життєдіяльності, в тому числі і до репродуктивного здоров’я. Акцентовано увагу на сутності психологічного компоненту даного процесу, що полягає у виявленні мотиваційно-ціннісної сфери особистості та поведінкових стереотипів. Систематизовано найтиповіші мотиви утвердження принципів здорової життєдіяльності у студентському середовищі. Здійснено соціально-психологічне тлумачення особливостей типологічних груп студентів відповідно до оцінки ними важливості здорової життєдіяльності, значущості репродуктивного здоров’я та відповідального батьківства. Виявлені три групи студентів переконують у необхідності формування мотивації до здорового способу життя на основі об’єктивної поінформованості про його переваги та умови реалізації; забезпечення кваліфікованої консультативної допомоги студентам у випадку виникнення утруднених та конфліктних ситуацій у міжособистісних стосунках з представниками протилежної статі; організації цілеспрямованої, систематичної превентивної  роботи з метою попередження негативних явищ у студентському середовищі; зміни деструктивних установок щодо власної життєдіяльності, включаючи репродуктивне здоров’я та відповідальне батьківство; створення умов для повноцінної особистісної та професійної самореалізації студентської молоді, як складової частини здорової життєдіяльності. Обгрунтовано ефективність форм статевої просвіти, які є основою формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді. Показано, що формування соціальних і особистісно-значущих цінностей сімейного життя можливе на основі розвитку позитивної мотивації, моральних почуттів, відповідальності, засвоєння  етичних понять і норм, що в кінцевому результаті має сприяти  виробленню стратегії власної життєдіяльності на принципах здоров’язбережувальних пріоритетів.

 

Біографія автора

В.Є. Штифурак, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права

Посилання

Бобрицька В.І. Формування здорового способу життя у майбутніх учителів: Монографія. – Полтава: ТОВ “Поліграфічний центр “Скайтек””, 2006. – 432 с.

Горчак С.И. К вопросу о дефиниции здорового образа жизни // Здоровый образ жизни: Социально-философские и медико-биологические проблемы / Ред. Н.С. Илларионов. – Киев – Винница, 1991. – 184 с.

Кривошеєва Г. Рівні сформованості культури здоров’я студентів // Рідна школа. – 2001. – № 3 (854). – С. 71-72.

Оржеховська В.М., Пилипенко О.І. Превентивна педагогіка: Наук.-метод. посіб. / АПНУ, Ін-т проблем виховання. – Ізмаїл: СМИЛ, 2006. – 283 с.

Сорочинська В.Є. Утвердження здорового способу життя студентської молоді як вимір євроінтеграційного реформування. Вища освіта України – Додаток 4- 2006р. – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”- 246, С.199-211.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-09