РЕТРОСПЕКТИВНА НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ ШВЕЦІЇ: ХVII-ХХІ СТ.

Автор(и)

  • Liliia Prokopenko кандидат історичних наук, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150420

Ключові слова:

ретроспективна національна бібліографія, зарубіжна бібліографія, історія бібліографії, Королівська (національна) бібліотека Швеції

Анотація

Метою дослідження є історико-бібліографознавче узагальнення основних напрямів і результатів розвитку ретроспективної національної бібліографії Швеції у ХVII-ХХІ ст. Методологічною основою дослідження є принципи історизму, об’єктивності, всебічності та наступності. З позицій загальнонаукової методології проблема розглядається на основі історичного та системного підходів. Вирішення поставлених завдань здійснювалося за допомогою системи загальнонаукових, історичних та бібліографічних методів: теоретичних (аналіз, синтез тощо), емпіричних (опис), історико-порівняльного, історико-ретроспективного, проблемно-хронологічного, виявлення та вивчення літературних та бібліографічних джерел. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому відтворено цілісну картину створення та розвитку ретроспективної національної бібліографії Швеції, здійснено аналіз основних покажчиків, визначено внесок окремих бібліографів і установ. Обґрунтовано можливості використання здобутків ретроспективної національної бібліографії Швеції для удосконалення національної бібліографії України. Висновки. Частина ретроспективних національних бібліографічних покажчиків Швеції мають регіональний загальноскандинавський характер, поєднуючи видання кількома скандинавськими мовами. Створення ретроспективної національної бібліографії Швеції тісно пов’язане з діяльністю бібліотек, де працювали видатні бібліографи. Розглянута ретроспективна національна бібліографічна продукція відрізняється досконалою якістю укладання. Досягненням національної бібліографії Швеції є факт, що кінцевий обліковий термін її ретроспективної складової безпосередньо межує з початковим терміном поточної, що створює можливість охоплення всієї друкованої продукції країни. Окремого дослідження потребують як історичні аспекти, так і сучасні інноваційні проекти поточної національної бібліографії Швеції.

Посилання

Колмаков П.К. Очерк развития библиографии скандинавских стран / П.К. Колмаков // Советская библиография. – 1972. – №5. – С. 98–118.

Симон К.Р. История иностранной библиографии / К.Р. Симон. – 2-е изд., испр. – Москва : ЛКИ, 2010. – 736 с.

Bring S.E. Svenskt boklexikon, 1700-1829 / förtecknade av Samuel E. Bring. – Uppsala : Svenska litteratursällsk,1958-1961. – Vol. 1-2.

Collijn I. Sveriges bibliografi. 1600-talet : bidrag till en bibliografisk förteckning / Isak Collijn. – Uppsala : Svensk Litteratursällskapet, 1942-1946. – Vol. 1-2.

Collijn I. Sveriges bibliografi intill år 1600 / Isak Collijn. – Uppsala : Svenska Litteratursällskapet, 1927-1938. – Vol. 1-3, ill.

Guthartz C. The National Bibliography of Sweden / Catharina Guthartz, Norman Guthartz // Guide to Nordic Bibliography / gen. ed. Erland Munch-Petersen. – København : Nordisk Ministerrād, 1984. – С. 37-42.

Guthartz C. The Swedish National Bibliography / Catharina Guthartz, Norman Guthartz // Guide to Nordic Bibliography / gen. ed. Erland Munch-Petersen. – København : Nordisk Ministerrād, 1984. – С. 82-97.

Larsson G. The Swedish national bibliography: a survey / Gunilla Larsson. – 3rd ed. – Stockholm : National Bibliographic Section, Bibliographic Dept., Royal Library, National Library of Sweden. – 28 s.

Lindström C.F. Svensk bokhandelskatalog. Afd. 1-5 / C.F. Lindström. – [Stockholm], Hjalmar Lindström Förlag, 1845. – [IV], 455 s. ; Tillägg 1848. [1849]. – 48 s. ; Tillägg 1851 [1852]. – [II], 90 s.

Linnström H. Svenskt boklexikon. Aren 1830-1865 / Utarb. av Hjalmar Linnström. – Stockholm : Hjalmar Linnströms Förlag, 1883-1884. – Vol. 1-2, four books.

Lundstedt B. Sveriges periodiska litteratur, 1645-1899 / utarb. af Bernhard Lundstedt. – Anastatic reprint. – Stockholm : Rediviva, 1969. – Vol. 1-2. – (Suecica Rediviva 7). – [1st ed. – 1895-1902].

Nationalbibliografin i siffror 2016 [Електронний ресурс] / ansvarig handläggare : Ylva Sommerland ; grafisk formgivning: typisk form designbyrе, foto : Heli Björkman ; Kungliga biblioteket, Enheten för nationalbibliografin. – Електрон. дані. – Stockholm, 2017. – 32 s. – Режим доступу : http://www.kb.se/dokument/Nationalbibliografin%20i%20siffror%202016/Nationalbibliografin%20i%20siffror_2016slutversion.pdf. – Мова швед. – Назва з екрана. – Дата перегляду 12.08.2017.

Nauri M. Alla tiders nationalbibliografi: en historik och vision [Електронний ресурс] / Miriam Nauri // Biblis. – Електрон. дані. – 2008. – N44. – S. 132-137. – Режим доступу : http://www.kb.se/biblisdoc/nauri.pdf. – Мова швед. – Назва з екрана. – Дата оновлення 15.09.2016.

Swedish imprints 1731-1833 : a retrospective national bibliography / prep. the Center for Bibliographic Studies, Uppsala (CBSU) ; gen. ed. Rolf E. Du Rietz. – Uppsala : Dahlia Books, 1977-1991. – Part 1-59.

Tollin S. Svensk dagspress 1900-1967 : en systematisk och kommenterad kartläggning / Sven Tollin. – Stockholm : TU:Sförlag, 1967. – 168 p.

Kolmakov, P.K. (1972). The essay about the development of Scandinavian bibliography. Sovetskaya bibliografiya, 5, 98-118 [in Russian].

Simon, K.R. (2010). The history of foreign bibliography (2nd ed.). Moskva : LKI [in Russian].

Bring, S.E. (1958-1961). Svenskt boklexikon, 1700-1829 (Vol. 1-2). Uppsala : Svenska litteratursällsk [in Swedish].

Collijn, I. (1942-1946). Sveriges bibliografi. 1600-talet : Bidrag till en bibliografisk förteckning (Vol. 1-2). Uppsala : Svensk Litteratursällskapet [in Swedish].

Collijn, I. (1927-1938). Sveriges bibliografi intill år 1600. Uppsala : Svenska Litteratursällskapet [in Swedish].

Guthartz, C., Guthartz N. (1984). The National Bibliography of Sweden. In E. Munch-Petersen (Ed.), Guide to Nordic bibliography (pp. 37-42). København : Nordisk Ministerrād.

Guthartz, C., Guthartz N. (1984). The Swedish National Bibliography. In E. Munch-Petersen (Ed.), Guide to Nordic bibliography (pp. 82-97). København : Nordisk Ministerrād.

Larsson, G. (1990). The Swedish national bibliography: A survey (3rd ed). Stockholm : National Bibliographic Section, Bibliographic Dept., Royal Library, National Library of Sweden.

Lindström, C. (1845). Svensk bokhandelskatalog (Vol. 1-5). Stockholm: Hjalmar Lindström Förlag [in Swedish].

Linnström, H. (1883-1884). Svenskt boklexikon. Aren 1830-1865 (Vol. 1-2). Stockholm: Hjalmar Lindström Förlag [in Swedish].

Lundstedt, B. (1969). Sveriges periodiska litteratur, 1645-1899 (Vol. 1-2). Stockholm : Rediviva [in Swedish].

Sommerland, Y. (n.d.). (2017). Nationalbibliografin i siffror 2016. Retrieved October 10, 2017, from http://www.kb.se/dokument/Nationalbibliografin%20i%20siffror%202016/Nationalbibliografin%20i%20siffror_2016slutversion.pdf [in Swedish].

Nauri, M. (2008). Alla tiders nationalbibliografi: en historik och vision. Biblis, 44, 132-137. Retrieved from http://www.kb.se/biblisdoc/nauri.pdf [in Swedish].

Rietz, R.E. Du (Ed.). (1977-1991). Swedish imprints 1731-1833 : A retrospective national bibliography. Uppsala : Dahlia Books.

Tollin, S. (1967). Svensk dagspress 1900-1967 : En systematisk och kommenterad kartläggning. Stockholm : TU:Sförlag [in Swedish].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті