ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ: ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Elena Kunderevich Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165302

Ключові слова:

суспільна свідомість, самосвідомість, інформаційні механізми впливу, інформаційна хвороба, інформаційна імунність, соціальна комунікація, страх, моральна природа, свобода

Анотація

Метою роботи є аналіз інформаційно-комунікаційних механізмів впливу на суспільну свідомість, розгляд ролі чисельних табу, що можуть розумітися як прояв соціально-комунікативної патології, своєрідної «інформаційної хвороби» суспільства. методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема: аналізу, синтезу, логічного методу та методу узагальнень. Наукова новизна полягає у запропонуванні шляхів блокування неявних табу, виявлення їх генетичного коріння – страху, з метою зменшення хибного впливу на суспільну самосвідомість, обґрунтуванні можливість подолання інерції стратегії конфронтації в процесі становлення самосвідомості людини і соціуму. Висновки. Інформаційний імунітет у формі різних табу, що насаджуються «зверху», ніколи не буде в достатній мірі ефективним. Імунна система організму в цілому базується на достатньо ефективній самокорекції захисних та толерантних реакцій. Таким чином, не заперечуючи адміністративних та юридичних аспектів захисту від подібних явищ, потрібно все ж таки сподіватися на ті захисні бар’єри, що створюються саме «моральнісним імунітетом» особистості

Біографія автора

Elena Kunderevich, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. Москва : ИНФРА, 1998. С. 533.

Спекторский Е.В. Понятие общества в античном мире. Варшава, 1911. С. 24.

Свинцов В.И. Правда, которая не является правдой // Свободная мысль. 1994. № 2.

Фрэзер Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ. 2-е изд. Москва : Политиздат, 1983. С. 235-251.

Петров Р.В. Иммунология. Москва : Медицина, 1986. С. 15-16.

Мак Иннис Р. Нравственное начало природы человека; Пер. с англ. В.Я.Васильева. Киев: Б.и., 1999. С. 44.

Nersesyants, V. S. (1998). History of Political and Legal Doctrines. Moscow: INFRA [in Russian].

Spectorskyi, E. V. (1911). The Concept of the Society in the Ancient World. Warsaw [in Russian].

Svintsov, V. I. (1994). True, Which is not True. Svobodnaya myisl, № 2 [in Russian].

Frazer, J. (2nd ed.). (1983). Golden Branch: Study of Magic and Religion. Moscow: Politizdat [in Russian].

Petrov, R. V. (1986). Immunology. Moscow : Medicine [in Russian].

Mak Innis, R. (1999). Moral Origin of Human Nature.(V. Y. Vasilieva, Trans.). Kyiv: B.I. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті