З ІСТОРІЇ МОВНИХ КЛІШЕ ДІЛОВОДСТВА ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.3.2021.244713

Анотація

Метою статті є висвітлення історії сталих словосполучень справочинства у контексті документної лінгвістики. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні структурно- типологічного й когнітивно-дискурсивного підходів, що дало змогу виявити і узагальнити основні ознаки і відмінності мовних кліше, штампів і документних формул; заглибитися у змістову, структурну, мовностилістичну сфери документації з точки зору доцільності введення у текст кліше та штампу. Наукова новизна виконаної роботи полягає в окресленні основних ознак мовних кліше, типологізації клішованих одиниць за різними ознаками, висвітленні чинників, які впливають на функціонування мовних стереотипів. Виявленні тенденцій розвитку сталих сполучень документів на етапі становлення. Висновки. Проаналізовано й описано найбільш продуктивні мовні конструкції у документному тексті. Зазначено, що становлення мовного складу документного тексту певної доби було зумовлене зовнішньомовними чинниками. Семантика кліше охоплює весь комплекс позамовних значень, набутих унаслідок колективного досвіду людства і пов’язує смислові характеристики словесного знака із системою традицій народу, об’єктивується спілкуванням і стереотипною мовною ситуацією. Серед результатів є те, що встановлено: кліше і документні формули є органічним елементом тексту документів. Доведено, що сучасні функціональні дослідження документної лінгвістики потребують певної переорієнтації аналізу мовних одиниць на інтегрованість концептуального, лінгвістичного й комунікативного аспектів функції.

Ключові слова: мовне кліше, мовний штамп, документні формули, стереотипні одиниці, усталені вислови, мовні конструкції, документний текст, документ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Номер

Розділ

Статті