ДОКУМЕНТ В ДІЛОВОДСТВІ ТА АРХІВНІЙ СПРАВІ: КОМУНІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.3.2021.244714

Анотація

Мету дослідження визначає виявлення комунікативних складових документно-інформаційної діяльності установи задля налагодження ефективного функціонування документа. Методологія дослідження. У статті використано загальнофілософські методи, зокрема діалектичний, який виконує інтегруючу функцію для загальнонаукових і спеціальних методів. Загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування, моделювання, аналогії, узагальнення. А також методи документознавства, архівознавства, інформології, соціальної комунікації. Наукова новизна. Важливими складовими діалектичного розвитку життєвого циклу документа в системі соціальної комунікації управління і ділового простору є логічна організація документно-інформаційної діяльності й документообігу установи, налагодження діловодства та архівного зберігання документів, дотримання взаємодії складових життєвого циклу документу, встановлення документної комунікації чинної інформацією й тієї, що втратила чинність, але не втратила інформативність. До складових процесу документної комунікації установи відносять: нормативно-правову базу організації життєвого циклу документа, формування служби діловодства, організацію документообігу та контролю за функціонуванням документів, продукування документів та організація їх зберігання, створення архіву або архівного підрозділу установи, вимоги до електронного документообігу та електронний архів підприємства. Висновки. Залучений методологічний інструментарій дозволив розкрити змістове наповнення документно-інформаційної діяльності установ, здійснити аналіз складових елементів комунікативних зв’язків документа як в прикладній сфері сьогодення, так і визначення теоретичних основ функціонування діалектичного розвитку документа в просторі і часі. Наведені складові документної комунікації взаємопов’язані між собою та визначають ефективність діловодства установи та загалом архівної справи в Україні.

Ключові слова: інформаційна діяльність, соціальна комунікація, архівознавство, архівна справа, документ, діловодство, документознавство, цифровізація.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Номер

Розділ

Статті