Міждисциплінарна інтеграція як елемент управління якістю освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2022.263979

Анотація

Метою роботи є висвітлення методології використання міждисциплінарних зв’язків навчальних дисциплін як ресурсу якості освіти. Для реалізації цієї мети необхідно виконати такі завдання: встановити компоненти навчальних дисциплін освітньої програми «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність», які містять міждисциплінарні системні зв’язки; обґрунтувати інноваційну цінність використання методу виконання міждисциплінарної інтегрованої лабораторної роботи в навчальному процесі. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових і спеціальних методів для вивчення інноваційних методів освітньої діяльності. Методологічною основою міждисциплінарної інтеграції є компетентнісний та інтегративний підходи, що передбачають структурування набутих знань і поліпшення професійного рівня студентів відповідно до сучасних інформаційних потреб суспільства. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в статті описано методологію використання міждисциплінарних зв’язків навчальних дисциплін як ресурсу якості освіти. Висновки. Формування професіоналізму, професійної ідентичності майбутнього фахівця перебуває в руслі підвищення якості освіти, застосування інноваційних методів засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок на засадах міждисциплінарної інтеграції. Інноваційну цінність виконання міждисциплінарної інтегрованої лабораторної роботи в навчальному процесі підтверджує низка індикаторів покращення якісних характеристик освітньої роботи: зміна сприйняття студентами навчальних дисциплін як дискретних модулів; опрацювання єдиного пакету навчальних матеріалів шляхом практичного застосування знань і навичок, сформованих під час вивчення паралельних (попередніх) дисциплін; візуалізація сукупності процесів пошуку, опрацювання, збереження інформації як єдиного технологічного циклу доведення інформації до споживачів; формування в студентів системного підходу до вивчення навчальних дисциплін.

Ключові слова: якість освіти, термінологія, стандартизація, інформатизація, комп’ютерні технології, міждисциплінарна інтеграція, інноваційні технології.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Номер

Розділ

Статті