Практична підготовка студентів як складова освітньо-професійного простору закладу вищої освіти: традиції та інновації

Автор(и)

  • Надія Бачинська

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2023.276772

Анотація

Мета роботи – запропонувати та обґрунтувати визначення поняття «освітньо-професійний простір закладу вищої освіти», розкрити одну із його складових – практичну підготовку студентів, що реалізується в традиційних та інноваційних формах, спираючись на освітньо-професійні програми спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Київського національного університету культури і мистецтв. Методологія роботи полягає в аналізі та синтезі наукових праць авторів з дослідження окресленої проблеми, гіпотетико-дедуктивного методу для окреслення змісту поняття «освітньо-професійний простір закладу вищої освіти», виявленні та аналізі його основної складової – практики студентів. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні визначення поняття «освітньо-професійний простір закладу вищої освіти», виявленні та аналізі традиційних й інноваційних форм практичної складової підготовки фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Висновки. Освітній простір закладу вищої освіти переходить сьогодні на новий якісний рівень і має визначатись як освітньо-професійний простір, у якому відбувається суб’єкт-суб’єктна взаємодія потенційних роботодавців зі студентами, представниками ЗВО не тільки з погляду усталених форм практики як структурної складової навчального процесу, а й здійснюється в реалізації інноваційної форми освітньо-професійної підготовки – дуальній освіті. Практика як структурна складова освітньо-професійного простору ЗВО відповідає початковому етапу професіоналізації і є процесом залучення особистості до професійної діяльності та вдосконалення в одному з напрямів цієї діяльності, є засобом адаптації студентів до професійної діяльності, сприяє розвитку професійної культури, інноваційності професійної діяльності, освоєнню професійних цінностей, ідентифікації поведінки з нормами професійної етики. У практичній підготовці студента виокремлено змістову й організаційно-комунікативну складові. Змістова: зміст, форми та методи освітнього процесу у формуванні професіонала (практика, аудиторні та позааудиторні заходи професійно орієнтованого спрямування); організаційно-комунікативна: взаємодія ЗВО із закладами професійної сфери діяльності майбутніх фахівців та із представниками професійного середовища.

Ключові слова: освітньо-професійний простір, заклад вищої освіти, дуальна освіта, інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-07

Номер

Розділ

Статті