ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Автор(и)

  • Владислав Касьян

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2023.294092

Анотація

Мета статті – дослідити вплив виробничої практики студентів на формування їх професійних компетентностей. Методологічну основу статті сформував комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового дослідження. Використано принцип єдності взаємозв’язку із сучасними умовами; нормативний та альтернативний підходи; методи аналізу, соціально-комунікативний, когнітивний, структурно-функціональний, описовий, синтезу. Наукова новизна полягає у визначенні поняття «професійна компетентність», дослідженні особливостей формування професійних компетенцій студентів у процесі проходження ними виробничої практики, аналізі основних підходів щодо оцінювання практики. У результаті – запропоновано механізми і підходи проходження і оцінювання виробничої практики студентів. Висновки. Актуальним завданням освіти є переорієнтація освітньої парадигми закладу вищої освіти на студентоорієнтовану модель. Дієвим шляхом оновлення змісту та підвищення якості професійної освіти, узгодження з сучасними потребами виробництва є орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його запровадження. Компетентність є важливим результатом професійної підготовки сучасних фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у Київському національному університеті культури і мистецтв. Під професійною компетентністю фахівця інформаційної сфери ми розуміємо базову характеристику його діяльності, яка включає знання і уміння та має такі визначальні ознаки: мобільність знань, навчання упродовж життя, критичне мислення. Пріоритетним напрямом професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної сфери у Київському національному університеті культури і мистецтв є розроблення сучасних моделей співробітництва з провідними бібліотеками м. Києва і України.

Ключові слова: бакалавр, викладач, Київський національний університет культури і мистецтв, навчально-виховний процес, практика, професійна діяльність, професійна компетентність, здобувачі освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Статті