Про журнал

Фахове видання категорії А за спеціальностями 103 (Науки про Землю) та 106 (Географія) (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.).

Входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCatBASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBibleTIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals DirectoryEBSCOIndex CopernicusWeb of Science (Emerging Sources Citation Index (ESCI)). 

Вісник серії «Геологія. Географія. Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 58 випусків Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Литви, Естонії, Словаччини, Польщі, Грузії, Туреччини та Лівії, які мають рейтингові наукові публікації у міжнародних журналах.

Анонси

Поточний номер

№ 59 (2023): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія»
					##issue.viewIssueIdentification##

https://periodicals.karazin.ua/geoeco/issue/view/1388

Опубліковано: 2024-02-22

Весь випуск

Переглянути всі випуски

Повні тексти статей дивіться тут: https://periodicals.karazin.ua/geoeco