Про журнал

Огляд

Журнал є спеціалізованим випуском, уповноваженим Міністерством освіти і науки України для публікації наукових досліджень учителів, викладачів, аспірантів, магістрантів та докторантів, дослідників проблем  середньої та вищої освіти, лінгводидактики та прикладної лінгвістики у галузі викладання української та іноземних мов та літератур.

Згідно з наказом № 420 ДАК України від 15.04. 2021 р, журнал внесено до переліку фахових видань категорії Б (Педагогічні науки).

Ars Linguodidacticae є журналом, у якому можуть публікувати результати своїх досліджень викладачі, аспіранти, студенти магістратури. Це журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст є безкоштовно доступним для користувача або його/її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей чи використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI

Формат журналу відповідає міжнародним стандартам.

Місія журналу

Журнал створено як дослідницький форум для науковців, щоб підвищувати якість програм викладання та вивчення мов, представляти нові моделі та розповсюджувати найкращі методи викладання та результати досліджень у галузі лінгводидактики. Журнал надає простір для апробації наукових досліджень, оглядів та рецензій новітніх публікацій, дискусій з проблем багатомовної освіти.

Примірники журналу надсилаються до бібліотек, які входять до обов’язкового списку розсилки наукових видань, затвердженого МОН України, та провідних університетів, які забезпечують професійну вищу освіту в галузі підготовки філологів та вчителів української та іноземних мов.

Всі права зарезервовані. При цитуванні слід згадати автора статті та Журналу. Передрук або репродукція у будь-якій формі можливі лише за попереднім дозволом видавця журналу Ars Linguodidacticae.