№ 4(20) (2013): Науковий вісник ЧДІЕУ

					##issue.viewIssueIdentification##

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку
підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення
конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Опубліковано: 2014-05-19

Економіка та управління національним господарством

Інвестиції

Інновації

Менеджмент

Управління підриємством