Pre-activation optimization of the yeast

Authors

 • Світлана Юріївна Попова Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, 16 Ostrovskogo str., Kriviy Rih, Ukraine, 50042, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1548-8788
 • Радіон Петрович Никифоров Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, 16 Ostrovskogo str., Kriviy Rih, Ukraine, 50042, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9823-9551
 • Аліна В’ячеславівна Слащева Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, 16 Ostrovskogo str., Kriviy Rih, Ukraine, 50042, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8195-8944

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51760

Keywords:

dry potato additive, pre-activation of the yeast, lift force of the yeast, osmosensitivity

Abstract

This article presents a mathematical calculation of lift force and osmosensitivity of yeast cells depending on the temperature and duration of the pre-activation of yeast. The main aim of the research was the study of the activation process of yeast (Saccharomyces cerevisia) in a medium consisting of water and dry additives derived from by-products of processing potatoes. The investigations have been used model systems of yeast-fermented dough. Design of the experiment was carried out according to an orthogonal symmetrical Box-Behnken design.

From previous studies it was found that the resulting additive improves the performance of enzyme activity, which ultimately promotes intensification of dough formation process.

As a result of researches it was found that the optimum temperature of pre-activation of yeast is 30...35 °C, and the duration is in the range (18...20)·60 sec.

The results can be used in bakeries to intensify the production process of yeast-fermented dough products.

Author Biographies

Світлана Юріївна Попова, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, 16 Ostrovskogo str., Kriviy Rih, Ukraine, 50042

Candidate of Technical Sciences

Department of restaurant business technology and hotel and catering

Радіон Петрович Никифоров, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, 16 Ostrovskogo str., Kriviy Rih, Ukraine, 50042

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Department of restaurant business technology and hotel and catering

Аліна В’ячеславівна Слащева, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, 16 Ostrovskogo str., Kriviy Rih, Ukraine, 50042

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Department of restaurant business technology and hotel and catering

References

 1. Hammond, J.; In: Smart, K. (2000). Yeast growth and nutrition. Brewing Yeast Fermentation Performance. Oxford, UK: Oxford Brookes University Press, 77–85.
 2. Drobot, V. I. (2006). Tekhnolohiia khlibopekarskoho vyrobnytstva. Kyiv: Tekhnika, 408.
 3. Nykyforov, R., Sabirov, O. (2015). Process design of unfermented puff semi-finished products based on milk whey. Technology Audit And Production Reserves, 3(3(23)), 37–41. doi:10.15587/2312-8372.2015.44154
 4. Lebedenko, T. E., Kaminskii, A. Ya., Shchelakova, R. P., Sokolova, N. Yu. (2010). Sovremennye podhody k vyboru sposoba prigotovleniia pshenichnogo hleba. Pishchevaia nauka i tehnologiia, 1 (10), 46–52.
 5. Pivovarov, O. A., Mykolenko, S. Yu., Tyshchenko, H. P. (2012). Mikrostrukturni osoblyvosti tista na osnovi rozchyniv, piddanykh dii kontaktnoi nerivnovazhnoi plazmy. Kharchova nauka i tekhnolohiia, 1 (18), 67–70.
 6. Drobot, V. I., Basok, B. I., Obodovych, M. O., Semenko, O. Yu.; assignee: National University of Food Technologies (Ukraine). (17.02.2003). Sposib aktyvatsii presovanykh khlibopekarskykh drizhdzhiv. Patent of Ukraine № 54219, MPK S 12 N 1/18. Appl. № 2002064865. Filed 13.08.2002. Bull. № 2, 8.
 7. Kozlova, S. H., Lysiuk, H. M., Samokhvalova, O. V., Hvozdiak, R. I., Votselko, S. K.; assignee: Kharkiv State Academy of Technology and Organization of Nutrition (Ukraine). (15.03.2001). Sposib vyrobnytstva drizhdzhovoho tista. Patent of Ukraine № 35433, MPK A 21 D 8/00, 8/02. Appl. № 99105595. Filed 13.10.1999. Bull. № 2, 3.
 8. Safonova, O. M., Havrysh, T. V., Pertsevyi, F. V., Panchenko, I. A. (15.10.2002). Sposib oderzhannia drizhdzhovoho tista. Patent of Ukraine № 50178, MPK A 21 D 8/02. Appl. № 2001117630. Filed 08.11.2001. Bull. № 10, 2.
 9. Pohozhykh, M. I., Hnitsevych, V. A., Slashcheva, A. V. (2005). Optymizatsiia kontsentratsii dobavky topinambura i kratnosti podribnennia modelnykh farshevykh system. Prohresyvni resursozberihaiuchi tekhnolohii ta yikh ekonomichne obgruntuvannia u pidpryiemstvakh kharchuvannia. Ekonomichni problemy torhivli, Part 1, 81–86.
 10. Ildirova, S. K., Simakova, O. O., Popova, S. Yu. (2014). Vykorystannia sukhoi kartoplianoi dobavky v tekhnolohii vyrobnytstva drizhdzhovoho napivfabrykatu. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli im. Mykhaila Tuhan-Baranovskoho. Ser.: Tekhnichni nauky, 1, 54–62.
 11. Pashchenko, L. P. (2002). Biotehnologicheskie osnovy proizvodstva hlebobulochnyh izdelii. Moscow: Kolos, 368.
 12. Kobzar', A. I. (2006). Prikladnaia matematicheskaia statistika. Dlia inzhenerov i nauchnyh rabotnikov. Moscow: FIZMATLIT, 816.

Published

2015-09-22

How to Cite

Попова, С. Ю., Никифоров, Р. П., & Слащева, А. В. (2015). Pre-activation optimization of the yeast. Technology Audit and Production Reserves, 5(4(25), 29–35. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51760

Issue

Section

Technologies of food, light and chemical industry