АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

 • Марина Мавріна ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0001-9502-3317

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.282733

Ключові слова:

ВВП, війна, підприємство, безробіття, національна економіка, інфляція

Анотація

Об’єктом дослідження є стан національної економіки та подальше її відновлення. Аналіз наукових публікацій показав, що максимум уваги приділяють глобальним масштабам та стратегічній інфраструктурі для вирішення проблем економічного становища, і зовсім не розглядають питання окремих середніх і малих підприємств. Які в свою чергу теж є частиною економіки і при ефективному управлінні і впровадженні сучасних методів не тільки управління, а й фінансування теж можуть зробити суттєвий ривок у розвитку. Тим самим забезпечивши робочі місця, регулярні виплати у бюджет та надходження валютної виручки у випадку експортерів.

Було отримано актуальні дані, які описують сучасний стан національної економіки, у порівнянні з довоєнним періодом. Розглянуто економічну модель шерінгу та сучасні методи фінансування як засоби для розвитку підприємництва у воєнний час. Проведено порівняння переваг та недоліки краудфандинга з традиційними методами фінансування бізнесу.

Сучасні інструментам залучення коштів, навіть у дуже складний час для розвитку економіки нашої країни, є напрямки для розширення та фінансування нових суспільно корисних проектів. Крім цього це дає можливість молодим спеціалістам не гаяти час на застарілих підприємствах, а створювати самим нові затребувані сучасністю робочі міста, та стимулювати молодь обирати для отримання у майбутньому висококваліфіковані професії.

Посилання

 1. Перелік використаних джерел
 2. Самойлюк М. Трекер економіки України під час війни. Офіційний сайт Центру економічної стратегії. URL: https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/
 3. Шварц Д. Вирватись з мороку – як виживала та змінювалась економіка України за рік війни. Офіційний сайт Української незалежної агенції новин. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/virvatis-z-moroku-yak-vizhivala-ta-zminyuvalas-ekonomika-ukrajini-za-rik-viyni-12157020.html
 4. Свириденко Ю. Українська економіка пережила найважчий рік за часи Незалежності: як ми вистояли та що далі? . Офіційний сайт інтернет видання «Українська правда» URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/30/695585/
 5. Зануда A. Як українська економіка пережила 2022 рік. Офіційний сайт інтернет видання BBC Ukraine. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-64008306
 6. Як війна вплинула на економіку України? Офіційний сайт інтернет видання Deutsche Welle. URL: https://www.dw.com/uk/ak-vijna-vplinula-na-ekonomiku-ukraini/a-63093916
 7. Богдан Т. Фінансово-економічні наслідки війни. Офіційний сайт інтернет видання LB.ua. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html
 8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 9. Валовий внутрішній продукт. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/gdp
 10. Індекс інфляції. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation
 11. Антонюк Д., Буй Ю., Бережницька У., Савко О., Гориб І. Соціальне підприємництво як рушійна сила для зростання соціальних інновацій. Science and Innovation. 2023. Том 19, № 2. С. 17-30. DOI: https://doi.org/10.15407/scine19.02.017
 12. References
 13. 3. Samoiluk M. Tracker of the economy of Ukraine during the war. Official website of the Center for Economic Strategy. Access mode: https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/
 14. 4. Schwartz D. Escape from the darkness - how the economy of Ukraine survived and changed during the year of the war. The official website of the Ukrainian Independent News Agency. Access mode: https://www.unian.ua/economics/finance/virvatis-z-moroku-yak-vizhivala-ta-zminyuvalas-ekonomika-ukrajini-za-rik-viyni-12157020.html
 15. 5. Svyridenko U. The Ukrainian economy experienced the most difficult year since independence: how did we survive and what's next? . Official website of the online publication "Ukrainian Pravda". Access mode: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/30/695585/
 16. 6. Zanuda A. How the Ukrainian economy survived the year 2022. The official website of the online edition BBC Ukraine. Access mode: https://www.bbc.com/ukrainian/features-64008306
 17. 7. How did the war affect the economy of Ukraine? The official website of the online edition Deutsche Welle. URL: https://www.dw.com/uk/ak-vijna-vplinula-na-ekonomiku-ukraini/a-63093916
 18. Bohdan T. Financial and economic consequences of the war. The official website of the online edition LB.ua. Access mode: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html
 19. Official website of State Statistics Service of Ukraine. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Gross Domestic Product. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Access mode: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/gdp
 21. Inflation index. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Access mode: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation
 22. Antoniuk D., Bui Yu., Berezhnytska U., Savko O., Hobyr I. (2023) Social entrepreneurship as a driving force for the growth of social innovations. Science and Innovation, 19(2), 17-33. https://doi.org/10.15407/scine19.02.017

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

Мавріна, М. (2023). АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки, (1(38), 99–105. https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.282733