КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ У ХУДОЖНІХ МУЗЕЯХ США

Автор(и)

  • Olena Goncharova Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159689

Ключові слова:

художні музеї США, культурні практики для дітей, орієнтовані на дітей музейні практики

Анотація

Мета статті полягає у введені до вітчизняного культурологічного дискурсу аналітично обробленої та узагаль-неної інформації щодо орієнтованих на дітей культурних практик у художніх музеях США. Методологія дослідження складається з сукупності методів аналізу, синтезу, порівняльного, натурного спостереження. Наукова новизна полягає

розширенні знання щодо культурних практик у художніх музеях США, зокрема тих, що орієнтовані на дітей. На від-міну від європейських художніх музеїв, які до останнього залишали поза увагою цю вікову категорію, частина ху-дожніх музеїв США з самого початку свого формування враховувала дитячу аудиторію, а окремі художні музеї взагалі розглядали її як свій цільовий сегмент, а деякі, наприклад, Клівлендський музей мистецтва, розглядають роботу з дітьми та підлітками як основну складову своєї місії. Чиказький художній інститут має диференційовані музейні програми для різних вікових категорій дітей та молоді, починаючи від дітей віком 1,5 року і завершуючи студентами коледжів та університетів. В структурі Музею американського мистецтва Смітсонівського інституту створено окремий підрозділ для художньої комунікації афроамериканців, які приходять до нього усією родиною з метою посилити свою ідентичність, передати своїм дітям культурні традиції своїх родин і регіонів походження. Участь дітей у такій культурній комунікації за допомогою музейних артефактів вважається надзвичайно важливим фактором формування сприйняття носіїв інших культурних ідентичностей відповідно до ідеологеми "Різні квіти на одній клумбі". Подібні музейні практики спираються на декілька концептуальних підґрунть: концепцію навчання через гру, концепцію формування толерантності засобами художньої комунікації, концепцію художнього музею як культурного центру сімейного дозвілля, концепцію неформальної освіти засобами мистецтва, концепцію поси-лення етнокультурної ідентичності дитини засобами мистецтва. Висновки. Ознайомлення з орієнтованими на дітей культурними практиками в американських художніх музеях уможливлює запровадження українськими худо-жніми музеями аналогічних практик у роботі з дитячою аудиторією.

Біографія автора

Olena Goncharova, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор культурології, професор, професор кафедри музеєзнавства
і пам’яткознавства

Посилання

Children's museums [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/ Museum# Children.27s_museums.

List of Children's museums in the United States [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_children%27s_museums_in_the_United_States.

Музейний простір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/39762.

Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Татьяна Павловна Калугина. – СПб.:

"Издательство "Петрополис", 2001. – 224 с.

Сапанжа О. С. Современный художественный музей: на службе человечеству или человеку? / Ольга Сергеевна Сапанжа // В поисках музейного образа: Материалы научной конференции. – СПб., 2007. – С. 6-17.

Руденко Н. И. Музейные практики производства культуры: на примере выставочной деятельности Российского этнографического музея. – Дис. на соиск. канд. соц. наук. 22.00.06. / Руденко Николай Иванович. –СПб.: Соц. ин-т РАН, 2015. – 217 с.

Хадсон, Кеннет. Влиятельные музеи / Кеннет Хадсон. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – 194 с.

Вайдахер, Фрідріх. Загальна музеологія / Фрідріх Вайдахер. – Львів: Літопис, 2005. – 632 с.

Брунигхаус-Кнубель, К. Музейное образование в контексте функций музея/ Корнелия Брунигхаус-Кнубель // Управление музеем. Практическое руководство. – Париж: ИКОМ, 2004. – С.119-132.

George E. Hein. Museum Education / George E. Hein // A companion to museum studies; [edited by Sharon Macdonald]. – Padstow, Cornwall: T.J. International Ltd, Blackwell Publishing Ltd, 2006. – С. 340–353. – (Blackwell companions in cultural studies; 12).

John H. Falk. Living in a Learning Society: Museums and Free-choice Learning / John H. Falk, Lynn D. Dierking, and Marianna Adams // A companion to museum studies; [edited by Sharon Macdonald]. – Padstow, Cornwall: T.J. International Ltd, Blackwell Publishing Ltd, 2006. – 570 р. – С. 323 – 340. (Blackwell companions in cultural studies; 12).

Jessica J. Luke. Play and Children's Museums: A Path Forward or a Point of Tension? / Jessica J. Luke Susan M. Letourneau, Nicole R. Rivera, Lisa Brahms, Sarah May // Curator Museum Journal. – Volume 60, Issue 1. – January 2017. – Pages 37–46. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 10.1111/ cura.12186/full.

E. Hooper-Greenhill. Changing values in the Art Museums: Rethinking communication and learning / Eilean Hooper-Greenhill // Museum Studies: An Antology of Contexts; [edited by Bettina Messias Carbonell]. – Ed. 2. – Malden, MA.: Blackwell Publishing Ltd, 2012. – P. 517-532.

Офіційний сайт Клівлендського музею мистецтв: [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.clevelandart.org/about/about-the-museum/history-and-mission.

Офіційний сайт Смітсонівського художнього музею [Електронний ресурс]. – https://www.freersackler.si.edu/ visit/2017-teen-council.

Офіційний сайт Чиказького інституту мистецтв [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.artic.edu/about.

Children's museums Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Museum#Children.27s_museums

List of Children's museums in the United States Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ children%27s_museums_in_the_United_States

Prostir Museum. (2001). Retrieved from http://prostir.museum/ua/post/39762.

Kalugina T.P. Hudojestvenniy musei kak phenomen cultury/ T.P.Kalugina. OOO Izdatelstvo "Petropolis", 224 [in Russian].

Sapanja O.S. (2007). Sovremenniy hudojestvenniy musei na slujbi chelovechestvu ili cheloveku. V poiskah museinogo obrasa materialy nauchnoi konferencii. – SPb. 6-17 [in Russian].

Rudenko N. I. (2015). Museinye praktiki proizvodstva cultury: na primere vystavochnoi deyatelnosti Rossiyskogo ethnographicheskogo museu. – Dis. na soisk. kand. soc. nauk. 22.00.06. Rudenko Nikolay Ivanovich. – SPb.: Soc. In-t RAN. 217 s.

Hudson, Kenneth. (2001). Museums of Influence. Kenneth Hudson. – Novosibirsk, Sibirsky hronograf.194 [in Russian].

Waidacher, Friedrich. (2005). Handbuch der Allgemeinen Museologie. – Lviv, Litopis. 632 [in Ukrainian].

Bryuningskhaus-Knubel, K. (2004). Museinoe obrazovanie v kontexte funcziy museu. Upravlenie museem. Practicheskoye rukovodstvo. – Paris, ICOM. 119-132 [in Russian].

George E. Hein. (2006). Museum Education. George E. Hein. A companion to museum studies; [edited by Sharon Macdonald]. – Malden, USA: Blackwell Publishing Ltd, С. 340–353. – (Blackwell companions in cultural studies; 12).

John H. Falk. (2006). Living in a Learning Society: Museums and Free-choice Learning. John H. Falk, Lynn D. Dierking, and Marianna Adams. A companion to museum studies; [edited by Sharon Macdonald]. – Padstow, Cornwall: T.J. International Ltd, 570 р. – С. 323 – 340. (Blackwell companions in cultural studies; 12).

Jessica J. Luke. (2017). Play and Children's Museums: A Path Forward or a Point of Tension? Jessica J. Luke Susan M. Letourneau, Nicole R. Rivera, Lisa Brahms, Sarah May. Curator Museum Journal. – Volume 60, Issue 1. – Pages 37–46. – Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cura.12186/full

E. Hooper-Greenhill. (2012). Changing values in the Art Museums: Rethinking communication and learning. Eilean Hooper-Greenhill. Museum Studies: An Antology of Contexts; [edited by Bettina Messias Carbonell]. – Ed. 2. – Malden, MA.: Blackwell Publishing Ltd, P. 517-532.

The Cleveland Мuseum of Art. Retrieved from http://www.clevelandart.org/about/about-the-museum/history-and-mission

The Smithsonian American Art Museum. Retrieved from https://www.freersackler.si.edu/visit/2017-teen-council/

The Art Institute of Chicago. Retrieved from http://www.artic.edu/about

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Культурологія