Особливості здійснення соціокультурного проєктування на прикладі музично-циркового арт-проєкту «КОЛО»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2021.250277

Анотація

Метою статті є проведення аналізу музично-циркового арт-проєкту «КОЛО», який має на меті поєднання і взаємодію традиційних та інноваційних мистецьких напрямків шляхом їх інтеграції в спільний та цілісний культурний простір. Особливість роботи полягає в аналізі феномену «соціокультурне проєктування», як воно відображається в мистецькому полі та як впливає на культуру загалом. Доводиться, що у даному контексті відправним моментом культуротворення і формування культурних норм та цінностей виступає діяльність освітнього закладу, яка впливає на розвиток інфраструктури та удосконалення соціально-культурного простору. Завдання роботи: виявити коріння соціокультурного проєктування сучасного євроінтеграційного культуротворення в Україні на основі діяльності Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв; накреслити євроінтеграційні вектори перформативного культуротворення в Україні ХХІ ст; розглянути культуру як умову та засіб вирішення проблем і завдань, які перебувають в інших площинах соціального й індивідуального буття. Методологія. Дослідження спирається на міждисциплінарний підхід з використанням методів історизму, наукової ретроспекції, персонології, джерелознавчого підходу та методу теоретичного узагальнення. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що зібрані та систематизовані історичні факти стосовно Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, про її культурну та творчу діяльність, музично-цирковий арт-проєкт «Коло», зокрема. Доведено значимість міжнародної колаборації для подальшого розвитку євроінтеграційних процесів в Україні ХХІ ст., досліджується євроінтеграційне культуротворення в Україні на прикладі музично-циркового арт-проєкту «Коло». Висновки. Всеукраїнські та міжнародні творчі проєкти в контексті соціокультурного проєктування спрямовані на відтворення й збереження культури шляхом інтеріорізації культурних цінностей, на тиражування кращих ідей, залучення новітніх технологій для розвитку культури загалом як основи налагодження міжособистісної та міжнародної комунікації. Створення та підтримка мистецьких проєктів є одним з головних завдань культурної політики стосовно виховання майбутнього покоління громадян з чітко визначеною культурною та національною ідентичністю, що забезпечить подальше зростання культурного потенціалу нації та презентації мистецьких проєктів на міжнародній арені.

Ключові слова: євроінтеграція, соціокультурне проєктування, музично-цирковий арт-проєкт «КОЛО», міжнародна колаборація, Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв, музичне мистецтво, циркове мистецтво.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30

Номер

Розділ

Музичне мистецтво