ТЕХНОЛОГІЧНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ: ПОГЛЯДИ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2023.277678

Анотація

Мета статті – прослідкувати основні зміни в сучасних наукових дослідженнях музичної освіти з урахуванням технологічно-інформаційної її диверсифікації. Методологія дослідження передбачає комплексне використання низки методів і підходів, інтегрованих з мистецтвознавства, педагогіки, інформатики та ін. Також використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема: аналізу, синтезу, системний, узагальнення тощо. Важливе значення мають методи опрацювання текстової інформації, бібліографічний метод та контент-аналізу наукових інформаційних ресурсів. Наукова новизна полягає в приверненні уваги до переорієнтації досліджень музичного навчання як важливої складової моделі сучасної концепції інтелектуальної освіти в міждисциплінарне русло з опорою на технологічні розробки. Висновки. Традиційна музична освіта поступово поступається місцем різноманітним новітнім різновидам навчання із залученням інформаційних технологій: цифрових пристроїв, комп’ютерних ігор, віртуальної реальності, різних симуляцій та мережевих навчальних платформ, штучного інтелекту, систем автоматичного керування, застосунків і под. Так новітні технології ламають традиційну модель музичної освіти, сприяють її розвитку та розширюють можливості людини щодо набуття якісних знань. Крім того, залучення новітніх технологій у процес навчання потребує внесення змін не лише в зміст, методи та процес навчання, а й у саму теорію музичної освіти. Загалом усі ці процеси покращують якість музичної освіти, забезпечують її сталий розвиток у межах новітніх прогресивних концепцій. Тому не дивно, що на основі аналізу низки зарубіжних публікацій сучасних дослідників можна зробити такий висновок: більшість досліджень музичної освіти спрямовані на розуміння того, як поєднати традиційне навчання із сучасними технологічними досягненнями, зокрема інформаційними. Це актуалізує необхідність концептуалізації низки понять сучасної музичної освіти в руслі міждисциплінарних дослідницьких традицій, зокрема опосередкованих вагомим впливом інформаційних і технічних дисциплін.

Ключові слова: музична освіта, навчання, викладання, інформаційно-цифрові технології, віртуальна реальність, штучний інтелект.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-24

Номер

Розділ

Музичне мистецтво