ТРАВМА & ІСТЕРІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ FIN DE SIÈCLE (частина 1)

Автор(и)

  • Ольга Копієвська

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2023.289768

Анотація

Мета статті – проаналізувати причини актуалізації проблематики травм, істерії в європейській культурі fin  de siècle. Методологія дослідження включає загальнонаукові принципи систематизації та узагальнення досліджуваної проблеми, які дали змогу визначити та науково обґрунтувати наявні теорії, концептуальні підходи до розуміння змісту понять: травма, психологічна травма, істерія, ментальні хвороби. Застосування аксіологічного підходу дало можливість виявити в розглянутих теоріях міждисциплінарний характер, окреслити персоналізовані культурологічні наукові позиції. Використання аналітичного методу сприяло виявленню концептуальних засад щодо подальших наукових перспектив осмислення проблематизації травми, психологічної травми, істерії як ментальних хвороб в оптиці культурологічного знання. Наукова новизна полягає в здійсненні культурологічної рефлексії для з’ясування соціокультурної зумовленості поширення істерії та психологічної травми як ментальних хвороб. Висновки. У статті розглянуто питання, пов’язані з проблемним полем сучасних trauma studies, і з цією метою висвітлено взаємозв’язок таких феноменів, як істерія і травма в оптиці культури fin de siècle. Специфіка останньої полягає в перехідності, що й зумовлює її «кентавричність» (С. Кримський), а відтак й описано її за допомогою двох взаємовиключних тропів. У першому випадку – це песимізм, занепад і виродження, моральна дегенерація і деградація, сумніви в достовірності наукового знання, критика релігійних та наукових авторитетів, що супроводжується своєрідним «впадінням в архаїку» і сприймається як ідеалізація минулого, повернення до природи, до традицій домодерного соціуму. А в другому – очікування нової ери, оптимізм, віра в прогрес, підкріплений досягненнями другої промислової революції і ще не виявленими здатностями людського розуму проникати в глибини невідомого, зокрема й людської психіки. Подібне кардинальне протиріччя, такий епохальний культурний злам стали живильним ґрунтом для поширення ментальних хвороб, серед яких істерія і психічна травма.

Ключові слова: травма, істерія, проблематизація травми & істерії, ментальні хвороби, європейська культура, fin de siècle.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Культурологія