ВПЛИВ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ НА МЕНТАЛЬНУ ПАРАДИГМУ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ

Автор(и)

  • Павло Берест

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2023.289782

Анотація

Метою роботи є дослідження специфіки взаємовідносин такого соціокультурного феномену як туристичні дестинації та ментальності; аналіз й осмислення впливу культуротворчого потенціалу дестинацій Центральної України на ментальну парадигму українського соціуму; вивчення взаємозв’язку між цими двома явищами та виявлення важливого внеску туристичних дестинацій у процеси трансформацій ментальних парадигм вітчизняного суспільства. Методологія роботи базується на використані комплексного міждисциплінарного підходу. У дослідженні застосовані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: аналізу, синтезу, генетичний, семіотичний, культурологічний та інші методи наукового пізнання, які допомагають осмислити роль та специфіку впливу туристичних дестинацій на становлення сенсів у контексті формування ментальної парадигми суспільства. Наукова новизна праці полягає у визначенні необхідності осмислення впливу туристичних дестинацій Центральної України на ментальну парадигму українського соціуму з позицій культурології; в аналізі взаємозв’язку туристичних дестинацій Центральної України та самоідентифікації, свідомості й ментальності українців. Висновками та результатом дослідження є означення існування впливу туристичних дестинацій Центральної України на формування ментальної парадигми українського соціуму. Своїми культурними, духовними пам’ятками, що пізніше оформились як всесвітньовідомі туристичні дестинації, Центральна Україна має безумовний вплив не лише на традиції, культуру, світосприйняття, але й також на формування ментальної парадигми українського соціуму. Продовження цих досліджень має важливе теоретичне й практичне значення для подальшого збагачення сучасного гуманітарного (зокрема культурологічного) знання, а також комплексної відбудови України й виведення нашої країни на рівень розвинутих європейських держав.

Ключові слова: туристичні дестинації, ментальна парадигма, український соціум, культурологія туризму, Центральна Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Культурологія