АУДІОВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА УЧАСТІ: РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

Автор(и)

  • Денис Сучков

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2023.289817

Анотація

Мета дослідження – визначити основні риси культури участі та роль соціальних медіа як детермінант її генерації в аудіовізуальній культурі. Методологія дослідження передбачає використання загальнонаукових методів (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення результатів та ін.), а також підходів, інтегрованих з культурології, соціальних комунікацій, медієвістики. В основу методології також покладено теорії інформаційного суспільства М. Кастельса, культури участі Г. Дженкінса, які дали можливість сформулювати розуміння основних змін в сучасній культурі. Наукова новизна полягає в концептуалізації висновків щодо впливу соціальних медіа на зміни, які відбуваються в сучасній аудіовізуальній культурі, зокрема в контексті переходу від культури споживання до культури участі. Висновки. Аудіовізуальна культура суттєво змінюється під впливом соціальних медіа, зокрема набуває ознак культури участі. Остання акцентує увагу на важливості взаємодії, залученні та активності користувачів соціальних медіа у створенні, розповсюдженні та інтерпретації аудіовізуального контенту, а її характерними особливостями є: співтворчість, інтерактивність, відкритість, активне поширення і популярність мемів, віртуальна та доповнена реальність, краудсорсинг. Також особливістю сучасної аудіовізуальної культури є можливість переглядати, створювати і поширювати власні культурно-мистецькі твори, публікуючи їх онлайн: фільми, відео, підкасти і под. Платформи YouTube, Facebook або Twitter не лише сприяють активній взаємодії, коментуванню, лайкам та репостам, а й перетворюють користувача, який стає завдяки участі більш професійним і експертним, на виробника. Це зруйнувало експертну ієрархію і навіть переформатувало звичні відносини «виробник-споживач»: пасивний споживач перетворився на активного творця. А пасивного користувача соціальних медіа фактично вже не існує як такого: він стає не просто виробником вмісту, а й ретранслятором нових соціокультурних сенсів.

Ключові слова: аудіовізуальна культура, соціальні медіа, новітні технології, культура участі, аудіовізуальний контент.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Культурологія