СТАНОВЛЕННЯ ТА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДИСКУРСУ В ЗАРУБІЖНОМУ ТУРИЗМОЗНАВСТВІ

Автор(и)

  • Валерій Осієвський

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2023.289818

Анотація

Мета статті – дослідити процеси становлення та концептуалізації соціокультурного дискурсу в зарубіжному туризмознавстві, з’ясувати його вплив на формування «науки про туризм». Методологія дослідження включає загальнонаукові принципи систематизації та узагальнення досліджуваної проблеми, які дали змогу представити туризмознавство як галузь наукового знання крізь призму взаємодії різних дискурсів і шкіл. Мета й завдання статті зумовили застосування соціокультурного підходу, що дало можливість окреслити ширший контекст представлення галузі порівняно з загальноприйнятим «економіко-географічним» підходом. Використання методу історико-наукового аналізу сприяло виявленню динаміки знання та дискусій в зарубіжному туризмознавстві. Наукова новизна полягає у розгляді контексту та проблемного поля, в рамках якого відбулося становлення та концептуалізація соціокультурного дискурсу в зарубіжному туризмознавстві, а також з’ясовано, що він відіграв одну з конститутивних ролей у формуванні «науки про туризм». Висновки. Становлення соціокультурного дискурсу в західних туризмознавчих студіях пов’язано з двома факторами: по-перше, з розширенням диференціації соціологічного знання стосовно різних галузевих напрямків, що спровокувало інтерес до туризму як виду діяльності на рівні теоретичного осмислення феномену та концепту, а, по-друге, появою у 1960-х рр. соціології туризму як альтернативного «класичній» туризмології напряму , що допоміг осягнути туризм як складний та багатогранний соціокультурний феноменом. Завдяки соціокультурному підходу в зарубіжному туризмознавстві було вперше акцентовано увагу і розглянуто низку важливих тем: турим як «демократична подорож»; туризм як сучасна варіація традиційного паломництва; туризм як процес акультурації; туризм як тип етнічних відносин; туризм як форма неоколонізації; соціально-психологічні аспекти туризму; туристичний брендинг крізь призму системи знаків і символів, пов’язаної з соціальним конструюванням ідентичності та ін.

Ключові слова: зарубіжне туризмознавство, соціокультурний дискурс, історія науки, туризм як відображення культурних питань і тем, соціологія туризму, туризмознавчі школи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Культурологія