АЛЕКСАНДЕР БРЮКНЕР ТА СТУДІЮВАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ГЕРМАНО-СЛОВ’ЯНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ КОНТАКТІВ

Автор(и)

  • Євген Горб

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2023.293712

Анотація

Метою роботи є висвітлити погляди польсько-німецького історика культури та славіста А. Брюкнера на проблему германо-слов’янського культурного діалогу, яка є ключовою в науковій і публіцистичній творчості вченого. Методологія дослідження заснована на комплексному та міждисциплінарному підході до вирішення проблеми, комбінації як загальнонаукових принципів і методів дослідження, так і спеціальних, проте основою теоретико-методологічного інструментарію під час розгляду проблеми наукової розробки тематики міжкультурного діалогу А. Брюкнером стали методи сучасної культурології (біографічний, метод факторного аналізу, контент-аналізу, класифікації тощо). Наукова новизна публікації полягає в самій постановці складної, багаторівневої проблеми, що практично не досліджена в українській і закордонній культурологічній науці. Вперше у вітчизняній культурології запропоновано комплексне, всебічне дослідження поглядів А. Брюкнера на проблему культурних взаємовпливів германського та слов’янського світів, з’ясовано вплив життєвих обставин Александра Брюкнера на формування та еволюцію його культурологічних концепцій. Висновки. У статті підкреслено тезу про неоднозначність та контроверсійність наукових поглядів А. Брюкнера на проблему культурних контактів слов’ян і германців, які, на думку вченого, перетиналися та взаємодіяли на території Польщі. Наголошено на тому, що специфіка культурологічних узагальнень Александра Брюкнера зумовлена його мовознавчим підходом до вирішення дискусійних питань міжкультурних взаємин, адже саме мову берлінський професор вважав однією з головних категорій культури та навіть ототожнював у своїх працях поняття «культура» та «мова». З’ясовано ставлення сучасників А. Брюкнера до його наукового доробку, яке виявлялося в численних критичних рецензіях таких яскравих представників польського мовознавства, як Я. Бодуен де Куртене та Г. Улашин.

Ключові слова: Александер Брюкнер, культурний діалог, культура фронтиру, лінгвокультурологія, славістика, Берлінський університет.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Культурологія