СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ І ФОРТЕПІАНО WITH THE QUESTIONS ВІКТОРА ТЕЛИЧКА ЯК ВЗІРЕЦЬ МЕТАФІЗИЧНОЇ БІОГРАФІЇ МИТЦЯ

Автор(и)

  • Леся Микуланинець

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2023.293728

Анотація

Мета роботи – здійснити мистецтвознавчу ревізію сонати для скрипки і фортепіано With the Questions В. Теличка, довести, що опус апелює до філософських категорій суголосних світогляду деміурга, сприяє конструюванню його метафізичної біографії. Методологія дослідження включає ряд підходів: аналітичний – опановуючи реалізацію метафізичних квестій у доробку В. Теличка; музикознавчий – освоюючи змістові параметри представленого шедевру; герменевтичний – інтерпретуючи сенси надбання, закладені маестро; біографічний – вивчаючи своєрідність літопису, аналізуючи індивідуальну історію композитора в проекції на креативний зразок; системний – комплексно пізнаючи проблематику студії; теоретичного узагальнення – підбиваючи підсумки праці. Наукова новизна. Вперше у національній гуманітаристиці осягнено сонату для скрипки і фортепіано With the Questions В. Теличка з позиції імплементації нею базових філософських постулатів; обґрунтовано: твір порушує бутійні питання, демонструє метафізичні хроніки метра. Висновки. Постмодерністська соната зазнала трансформацій, пов’язаних із відображенням особистісно-психологічних переживань. Вона основується на техніко-стильових засадах оригінального авторського мислення, провадить важливі ідеологічні позиції митця. У ХХІ столітті жанр відтворює ментальність майстра, сповідувані духовні засади, переходить до сфери філософського об’єктування, що виражається метафізичною біографією. Останню ми інтерпретуємо: символічне змалювання онтологічних концептів життєтворчості персони, віддзеркалене в знаковому цивілізаційному артефакті. Креативна спадщина В. Теличка, провідного діяча української культури, репрезентована значним доробком, де виділяється соната для скрипки і фортепіано With the Questions. Її розгляд виявив смислову масштабність представленого задуму. Розгортаючи музичну думку, композитор декларує домінуючі метафізичні категорії: народження, життя, смерть, страждання, час, дія, вічність та ін. Вони споріднені з його екзистенційними устремліннями (художня експлікація їх сутності ставала завданням різних етапів буття, реалізовувалась багатогранними напрацюваннями), маніфестують єство маестро, позначають метафізичний літопис Віктора Федоровича.

Ключові слова: метафізична біографія, життєтворчість митця, художній опус, філософія творчості, В. Теличко, соната для скрипки і фортепіано With the Questions.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Музичне мистецтво