ВИКЛАДАЦЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ НА ЛЕКЦІЯХ З ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-0303.2019.3.07

Ключові слова:

викладання у вищій школі, методи навчання, нетрадиційні види лекцій, лінгвістичні дисципліни

Анотація

У статті розглянуто види нетрадиційних лекцій, що є ефективними для викладання лінгвістичних дисциплін, зокрема мовознавства. На нашу думку, ними є такі види лекцій як проблемна лекція, лекція-бесіда, бінарна лекція (вдвох), лекція-візуалізація, а також лекція із використанням техніки зворотного зв’язку та мозкової атаки. Доцільним буде запровадити комбіновані нетрадиційні лекційні форми навчання і міждисциплінарний підхід, що забезпечить єдність природньо-наукової, гуманітарної та загальнопрофесійної підготовки. Було представлено рекомендації щодо проведення таких лекцій для їх кращого сприйняття і засвоєння студентами, зокрема щодо підготовки матеріалів лекції, манери виступу та взаємодії з аудиторією. Для цього необхідно враховувати курс, денну чи заочну форму навчання, логічну послідовність викладу матеріалу відповідно до теми, обсягу матеріалу, аудиторії. Також зроблені застереження щодо деяких типових помилок лектора.

Біографія автора

Маріана Стрижньова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

асистент. Кафедра методики викладання української та іноземних мов та літератур, Інститут філології

Посилання

Adamov, E.A. (1985). Lichnost lektora.

M:Znaniye // (Адамов Е. А. Личность лектора. –

М.: «Знание», 1985. – 64 с.).

Vitvytska, S. (2003). Osnovy pedagogiky vyshchoyi shkoly // (Вітвицька С. С. Основипедагогіки

вищої школи: Методичний посібник. – К.: Центр

навчальної літератури, 2003. – 316 с.).

Volkov, A. (1986). Struktura lektsii // (Волков

А. А. Структура лекции. – М.: Знание, 1986. –

с.).

Volkov, A. (2001). Kurs russkoi retoriki //

(Волков А. А. Курс русской риторики. – М. :

Изд-во храма св. мц. Татианы, 2001).

Dvoryatkina, S. (2011). Innovatsionnyi podhod k organizatsii uchebno-vospitatelnogo protsessa, oriyentirovannogo na stanovleniye tselostnoi lichnosti spetsialista // (Дворяткина С. Н.

Инновационный поход к организации учебновоспитательного процесса, ориентированного

на становление целостной личности

специалиста. / Личность. Культура. Общество.

Том XIII. Вып. 4 №№ 67-68. С. 318-325).

Dmitrenko, T. (2011). Professionalno orientirovannoye obucheniye studenta v sisteme vysshego yazykovogo obrazovaniya // (Дмитренко Т. А.

Профессионально ориентированное обучение

студентов в системе высшего языкового

образования. / Личность. Культура. Общество.

Том XIII. Вып. 4 №№ 67-68. С. 325-329).

Karavan, Y. et al. Netradytsiyni formy lektsiy

u vushchiy shkoli // (Караван Ю. В. Саницька

А. О. Ташан М. С. Нетрадиційні форми лекцій

у вищій школі. Електронний ресурс. Режим

доступу: http: //nauka.zinet.info/15/caravan.

php).

Machynska N., Posysen, I. (2013). Osoblyvosti organizatsii I provedennya netradytsiynyh form lektsiynyh zanyat // (Мачинська Н.,

Посисень І. Особливості організації і

проведення нетрадиційних форм лекційних

занять. – Молодь і ринок (щомісячний науковопедагогічний журнал) №9 (104) вересень

вид. Дрогобицький державний пед. ун-т

ім. І. Франка – С. 66-71).

Metodyka // (Методика підготовки та

проведення лекцій у Київському національному

університеті внутрішніх справ / Методичні

рекомендації за ред. Є. М. Моісеєва).

[Електронний ресурс. Режим доступу: www.

naiau.kiev.ua/tslc/pages/nmr/doc].

Ortynskyi, V. (2009). Pedagogika vyshchoyi

shkoly // (Ортинський В. Л. Педагогіка вищої

школи: Навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів. – К.: Центр

учбової літератури, 2009 – 427 с.).

Tyshchenko, K. (2018). Usnyi lektsiynyh kurs

«Vstup do movoznavstva» dlya 1 kursu shidnoyi filologii // (Тищенко К. М. Усний лекційний курс «Вступ до мовознавства» для 1-го курсу

східної філології (2018-2019 навчальний рік).

Turkot, T. (2013). Pedagogika ta psyhologiya vyshchoyi shkoly: navchalnyi posibnyk dlya

studentiv vyshchyh navchalnyh zakladiv //

(Туркот Т. І. Педагогіка та психологія вищої

школи: навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів / Т. І. Туркот, О. А.

Коновал. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 466 с.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-25

Як цитувати

Стрижньова, М. (2019). ВИКЛАДАЦЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ НА ЛЕКЦІЯХ З ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. ARS LINGUODIDACTICAE, (3), 50–57. https://doi.org/10.17721/2663-0303.2019.3.07

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛАХ