Навчання усного діалогу на уроці української мови методом дискусії. Огляд посібника для основної середньої школи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-0303.2021.8.07

Ключові слова:

Метод дискусії, українська мова, усне діалогічне мовлення, діалогічна взаємодія, середня школа

Анотація

Публікація є рецензією на підручник «О. Любашенко та О. Попова (2021). Метод навчальної дискусії. Розвиток українського усного діалогічного мовлення школярів: навчально-методичний посібник. Коло». Книга, що призначена для вчителів, студентів та шанувальників української мови, покликана познайомити читачів з дискусією як методом викладання та навчання українського усного діалогічного мовлення в середній школі. Автори переглядають концепцію бесіди на уроці української мови та пропонують діалогічну взаємодію як основний вид навчальної діяльності у процесі розвитку та вдосконалення умінь українського усного мовлення. У книзі розглядаються типові проблеми, з якими стикається більшість вчителів української мови середньої школи, і яким приділяється мало уваги в літературі. Підручник буде корисним вчителям української мови та філологам, які уникають стереотипів у освоєнні шкільної програми

Посилання

Azimov E., Shchukin A. (2009). Novyy slovar’ metodicheskikh terminov i ponyatiy (teoriya i praktika obucheniya yazykam). Moskva: Izdatel’stvo IKAR //(Азимов Э., Щукин А. (2009). Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: Издательство ИКАР)

Badmayev, B.(1999). Metodika prepodavaniya psikhologii: Ucheb.--metod, posobiye dlya prepodavat. i aspirantov vuzov. – Moskva: Gumanit. izd. tsentr Vlados. //(Бадмаев, Б.(1999) Методика преподавания психологии: Учеб.-- метод, пособие для преподават. и аспирантов вузов. – Москва.: Гуманит. изд. центр Владос.)

Bell, D. (2007). Do teachers think that methods are dead. Elt Journal, 61, 135-143.

Cárdenas, J.-M. (2011). El método de la discusión controversial en el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje en los estudiantes del II Semestre de Enfermerí a del Instituto Superior Tecnoló gico Joaquín Retegui Medina, Peru: Nauta-Iquitos.)

Fitsula, M.(2000). Pedahohika: Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh pedahohichnykh zakladiv osvity. – Kyiv: Vydavnychyy tsentr «Akademiya».//(Фіцула, М.(2000). Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – Київ: Видавничий центр «Академія»)

Holub N., Protsenko L.(2008). Rolʹ komunikatyvno-sytuatyvnykh vprav u formuvanni movnoyi osobystosti. Literatura ta kulʹtura Polissya. 43, 218-223. //(Голуб Н., Проценко Л.(2008). Роль комунікативно-ситуативних вправ у формуванні мовної особистості. Література та культура Полісся. 43, 218-223. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2008_)

Holub, N., Halayevsʹka, L (2015). Navchannya dialohichnoho movlennya uchniv 5–7 klasiv na urokakh ukrayinsʹkoyi movy: metodychni rekomendatsiyi .Ukrayinsʹka mova i literatura v shkoli, 3, 51–57.// (Голуб, Н., Галаєвська, Л. (2015). Навчання діалогічного мовлення учнів 5–7 класів на уроках української мови: методичні рекомендації .Українська мова і література в школі, 3, 51–57);

Leshchenko, H., Ivanova L (2009). Komunikatyvni (movlennyevo-sytuatyvni) zavdannya u systemi vyvchennya chastyn movy v pochatkoviy̆ shkoli. Nova pedahohichna dumka, 4, 64-69. // (Лещенко, Г., Іванова, Л. (2009). Комунікативні (мовленнєво-ситуативні) завдання у системі вивчення частин мови в початковій школі. Нова педагогічна думка, 4, 64-69)

Levin,K. (1954). Studies in group decisions. Іn D. Cartwright and A. Zander (eds), Group Dynamics: Research and Theory. London: Tavistock.

Markova, A. (1991). Strategiya formirovaniya motivatsii ucheniya. Perspektivy: voprosy obrazovaniya, 3, 23 –36.// (Маркова, А. (1991). Стратегия формирования мотивации учения. Перспективы: вопросы образования, 3, 23 –36.)

Matyash, N., Pavlova T. (2010). Metody aktivnogo sotsial’no-psikhologicheskogo obucheniya. Moskva: Akademiya. //(Матяш, Н., Павлова Т. (2010). Методы активного социальнопсихологического обучения. Москва: Академия);

Mortimer, E., & Scott, P. (2003). Meaning making in secondary science classrooms. Maidenhead: Open University Press) Nova ukrayinsʹka shkola: kontseptualʹni zasady reformuvannya serednʹoyi shkoly (2016)/ (uporyad. Hrynevych L., Elʹkin O., Kalashnikova S., Kobernyk I., Kovtunetsʹ V., Makarenko O., Malakhova O., Nanayeva T., Usatenko H., Khobzey P., Shyyan R. ; za zah. red. Hryshchenka M. // (Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи (2016)/ (упоряд. Гриневич Л., Елькін О., Калашнікова С., Коберник І., Ковтунець В., Макаренко О., Малахова О., Нанаєва Т., Усатенко Г., Хобзей П., Шиян Р. ; за заг. ред. Грищенка М.)

Oganesyan, N. (2002) Metody aktivnogo sotsial’no-psikhologicheskogo obucheniya: treningi, diskussii i igry .Moskva: Os’-89. //(Оганесян, Н. (2002) Методы активного социальнопсихологического обучения: тренинги, дискуссии и игры .Москва: Ось-89).

Palykhata, E (2002) Metodyka navchannya ukrayinsʹkoho usnoho dialohichnoho movlennya uchniv osnovnoyi shkoly. Ternopilʹ: TDPU. //(Палихата, Е (2002) Методика навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи. Тернопіль: ТДПУ.)

Richards, J., & Schmidt, R. (2002) Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (3rd ed.) London: Longman.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

Любашенко, О. (2021). Навчання усного діалогу на уроці української мови методом дискусії. Огляд посібника для основної середньої школи. ARS LINGUODIDACTICAE, (8), 58–67. https://doi.org/10.17721/2663-0303.2021.8.07

Номер

Розділ

ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ: ЛІНГВОДИДАКТИКА