ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

Автор(и)

  • Viktoriia Soshynska кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150425

Ключові слова:

наукова комунікація, професійна комунікація, професійні компетенції, навчальні плани, дисципліни

Анотація

Мета роботи – розглянувши генезис наукових досліджень соціально-комунікаційних процесів, уточнити поняття професійної комунікації та обґрунтувати необхідність формування комунікаційних компетенцій у магістрів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» через викладання відповідних навчальних дисциплін. Методологія дослідження полягає в застосуванні системного підходу, зіставленні різних теорій комунікації, використанні методів абстрагування та узагальнення. Наукова новизна роботи: подано авторське визначення терміну «професійна комунікація», розкрито вплив викладання дисципліни «Наукові комунікації» на формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Висновки. Невід’ємним компонентом формування комунікаційних компетенцій у магістрів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є викладання дисципліни «Наукові комунікації».

Посилання

Михайлов А. И. Научные коммуникации и информатика / А. И. Михайлов, А. И. Черный, Р. С. Гиляревский ; АН СССР, ВИНИТИ. – М. : Наука, 1976. – 435 с.

Сошинська В. Є. Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі : автореф. дис. … канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.03 / Сошинська Вікторія Євгенівна. – Київ, 2013. – 20 с.

Goodall H. L. Business and Professional Communication in the Global Workplace / H. L. Goodall, S. Goodall, J. Schiefelbein. – Third ed. – Boston : Wadsworth, 2010. – 308 p.

Laswell H. The Structure and Function of Communication in Society / H. Laswell // The Communication of Ideas / Harold D. Lasswell ; L. Bryson [ed.]. – New York : Harper, [1948]. – P. 37–51.

Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft / N. Luhmann. – Frankfurt, 1997. – 1164 s. – Bd. 1 : 594 s., Bd. 2 : 570 s. – ISBN 3-518-58247-X.

Luhmann N. Was ist Kommunikation? / N. Luhmann // Luhmann N. Aufsätze und Reden. – Stuttgart, 2001. – 334 s.

Mikhaylov, A. I., Chernyy, A. I., Gilyarevskiy, R. S. (1976) Nauchnye kommunikatsii i informatika. Moscow : Nauka [in Russian].

Soshynska, V. Y. (2013). Professional Communication as a Factor for the Book Field Development. Kyiv [in Ukrainian].

Goodall, H. L. Goodall, S., Schiefelbein, J. (2010). Business and Professional Communication in the Global Workplace. Boston : Wadsworth [in English].

Laswell, H. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. The Communication of Ideas. New York : Harper [in English].

Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt [in German].

Luhmann, N. (2001). Was ist Kommunikation? Aufsätze und Reden. Stuttgart [in German].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті