БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

  • Olha Anisimova Донецький національий університет ім. Василя Стуса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2018.170611

Ключові слова:

інформаційні системи менеджменту, інформаційні системи управління, інформаційні технології менеджменту, бізнес-аналітика, інформація

Анотація

Мета роботи: проаналізувати процес збору зовнішньої інформації в інтегрованій системі бізнес-аналітики для індустрії діагностики українських підприємств. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше виокремлюється механізми управління інформацією в системі бізнес-аналітики. У якості дослідницької задачі авторами була здійснено спроби оцінити інформаційну складову систем бізнес-аналітики. Виокремлено функції інтегрованої системи показників бізнес-аналітики. Виділено види капіталу, з якими взаємодіє інформаційна модель нематеріальних активів бізнес-аналітики. Висновки. Використання механізму інформаційної моделі бізнес-аналітики значно полегшить реалізацію бізнес-аналітики як основної осі у виробництві конкурентоспроможності компаній у певному секторі. У динамічному бізнес-середовищі існує потреба в додатковій літературі, яка цілісно та системно пов'язана з соціальними зусиллями, спрямованими на підвищення конкурентоспроможності бізнесу шляхом впровадження розвідувальних стратегій у відношенні компанії як самостійної організації, з власною характеристики, здібності, цінності, знання, поведінка та здібності.

Біографія автора

Olha Anisimova, Донецький національий університет ім. Василя Стуса

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління

Посилання

Гордієнко І. В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид., перероб. і доп. / І. В. Гордієнко – К.: КНЕУ, 2015. – 259 с.

Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посібник – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2016. – 407 с.

Ґава Ю. Роль сучасних технологій в економіці / Ю. Гава // Економіст. – 2015. – №6. – С.61–63.

Ступницький О. Інформаційні технології та корпоративне управління у XXI ст. // Економіка України. – 2015. – № 2. – С. 38–46.

Bolc, L., Jarke, M. (eds.), On Cooperative Information Systems, Springer-Verlag 2015.

De Michelis, G., Dubois, E., Jarke, M., Matthes, F., Mylopoulos, J., Papazoglou, P., Pohl, K., Schmidt, J.W., Woo, C., and Yu, E. Cooperative information systems: a manifesto. In Cooperative Information Systems: Trends & Directions, M. Papazoglou and G. Schlageter, Eds., Academic-Press, 2016.

Iivari, J., Hirschheim, R., Analyzing information systems development: A comparison and analysis of eight IS development approaches. Information Systems 21(7), 2018.

Mylopoulos, J. and Papazoglou, M. (eds.) Cooperative Information Systems, Special issue on, IEEE Expert, Sept./Oct., 2017.

Orlikowski, W., Robey, D. Information Technology and the Structuring of Organizations. Information Systems Research 2, 2017.

Gordienko, I. (2015). Information systems and technologies in management: Science. Kyiv: Komtek [in Ukrainian].

Glivenko, S., Lapin I., Pavlenko O. (2016). Information systems in management: Studies. Sumy: University book [in Ukrainian].

Gava, Y. (2015). The role of modern technology in economy: Science. Kyiv: Economist [in Ukrainian].

Stupnitsky, O. (2015). Information technology and corporate governance in the XXI century: Science. Kyiv: Economy of Ukraine [in Ukrainian].

Bolc, L., Jarke, M. (2015). On Cooperative Information Systems, Springer-Verlag.

Intl, J. (2016). Intelligent and Cooperative Information Systems.

De Michelis, G., Dubois, E., Jarke, M., Matthes, F., Mylopoulos, J., Papazoglou, P., Pohl, K., Schmidt, J. W., Woo, C. (2018). Cooperative information systems: a manifesto. In Cooperative Information Systems: Trends & Directions.

Mylopoulos, J. and Papazoglou, M. (2017). Cooperative Information Systems. Special issue. IEEE Expert.

Orlikowski, W., Robey, D. (2017). Information Technology and the Structuring of Organizations.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Статті