№ 2 (2018)

Зміст

Статті

ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИШІВ УКРАЇНИ PDF
Anna Shelestova 23-29
РІДКІСНІ КНИГИ У ФОНДІ БІБЛІОТЕКИ (НА ПРИКЛАДІ НТБ ПОЛТНТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА) PDF
Ludmyla Cherednyk 59-64
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-документних систем Харківської державної академії культури PDF
Lyudmila Philipova 6-11
АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Zoriana Sverdlyk, Ivan Bratus 39-44
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЕНТИРИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ PDF
Kateryna Redka 100-108
КОМЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Yuliia Polovynchak 94-100
СУЧАСНА МУЗЕЙНА КОМУНІКАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Irina Perederii, Nataliya Bilan 75-79
ПЕРІОДИКА ПРОВОДУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ: «СУРМА» І «РОЗБУДОВА НАЦІЇ» PDF
Svitlana Lisina 65-71
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ E-FREIGHT ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Konstantin Korniichuk 45-51
КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЄЖИ ГЕДРОЙЦЯ: ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ РЕКОНСТРУКТ PDF
Maria Komova 12-22
ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ЕВРИСТИКУ PDF
Oksana Zbanatska 30-39
НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ВНЗ PDF
Maryna Zatserkivna 109-114
ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ ЯК ОБ’ЄКТ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ІННОВАЦІЙ PDF
Tetyana Zhalko, Natalia Lyashuk 52-58
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СТВОРЕННІ ЦИФРОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ PDF
Viktoria Dobrovolska 86-94
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕІНЖИНІРИНГУ ДОКУМЕНТООБІГУ В УСТАНОВАХ УКРАЇНИ PDF
Larysa Greenberg 80-86