ПРОЕКТУВАННЯ БІЛКОВО-РОСЛИННИХ ПАСТ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ УМІСТОМ ЙОДУ

М. І. Пересічний, Д. В. Федорова, К. В. Паламарек

Анотація


Науково обґрунтовано доцільність комплексного використання білкової і рослинної сировини з метою створення структурованого продукту з підвищеним умістом йоду. Розроблено інгредієнтний склад білково-рослинних паст із підвищеним умістом йоду, ураховуючи метаболічні фактори підвищення його біозасвоюваності в організмі людини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Смоляр В.І. Основні тенденції в харчуванні населення України / В.І. Смоляр // Проблеми харчування. – 2007. – № 4 (17). – С. 5-10.

Корзун В.Н. Проблема мікроелементів у харчуванні населення України та шляхи її вирішення / В.Н. Корзун, А.М. Парац // Проблеми харчування. – 2007. – № 1 (14). – С. 5-11.

Кравченко В.І. Оцінювання йододефіцитних захворювань та моніторинг їх усунення / В.І. Кравченко. – 3-тє вид . – К.: К.І.С., 2008. – 104 с.

Чегринец Г.Я. Содержание йода в окружающей среде и риск развития заболеваний щитовидной железы / Г.Я. Чегринец // Лікарська справа. – 1992. – № 4. – С. 16-19.

Козярін І.П. Медико-соціальні проблеми профілактики йододефіцитних захворювань / І.П. Козярін, В.Н. Корзун // Мистецтво лікування. – 2009. – № 4. – С. 39-43.

Нові методи у профілактиці та лікуванні йододефіцитних захворювань у дітей / В.Н. Корзун [та ін.] // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Т.: Укрмедкнига, 2011. – С. 128-130.

Технологія харчових продуктів функціонального призначення: монографія / А.А. Мазаракі [та ін.]; за ред. М.І. Пересічного. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНТЕУ, 2012. – 1116 с.

Нові підходи у вирішенні проблеми ліквідації йоддефіцитних захворювань / В.Н. Корзун [та ін.] // Проблеми харчування. – 2004. – № 3. – С. 21-25.

Ребров В.Г. Витамины, макро- и микроэлементы / В.Г. Ребров, О.А. Громова. – М.: ГеотарМед, 2008. – 957 с.

Zimmermann M.B. The impact of iron and selenium deficiencies on iodine and thyroid metabolism: biochemistry and relevance to public healt / M.B. Zimmermann, J.h. Kohrle. – Thyroid, 2002. – № 12 (10). – Р. 867-878.

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий обществ. питания / Авт.-сост.: А.И. Здобнов, В.А. Циганенко, М.И. Пересичный. – К.: А.С.К., 2005. – 355 с.

Перцевий М.Ф. Мінеральний склад продукту структурованого на основі сиру кисломолочного / М.Ф. Перцевий, Т.О. Кузнецова, І.С. Сидоренко // Товари і ринки. – 2011. – № 2. – С. 98.

Прилуцкий В.И. Активированная вода: аномальные свойства, механизм технологического действия [Электронный ресурс] / В.И. Прилуцкий, В.М. Бахир. – Режим доступа: .

Васильев Ф.В. К вопросу оптимизации аминокислотного состава поликопонентных продуктов с использованием методов вычислительной математики / Ф.В. Васильев, И.А. Глотова, Л.В. Антипова // Хранение и переработка

сельхозсырья. – 2002. – № 2. – С. 58-61.