DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.3/2013.57423

БІОЧИПИ В ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

J. Kozonova

Анотація


Одним із сучасних напрямків розвитку технологій є розробка та впровадження біочипів. У статті надана характеристика та наведені етапи становлення індустрії біочипів, розгля-нуті їх принципові схеми. Показано, що завдяки перевагам біочипів їх доцільно використо-вувати для проведення аналізів харчових продуктів на доброякісність.

Ключові слова


біочип; біосенсори; матриця

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Osipova T., Sokolova Z., Ryabykh T. et al. Biochip-based test-system for cancer diagnostics. Simultaneous quantitation of total and free forms of prostate-specific antigene // Nanotechnology. CRC Press. Boston. V. 1–3. – 2008. – P. 30–33.

S. P. Fodor, J. L. Read, M. C. Pirrung, L. Stryer, A. T. Lu, and D. Solas, “Light-directed, spatially addressable parallel chemical analysis”, Science 251, 1991, P. 767–773.

F. J. Steemers, J. A. Ferguson, and D. R. Walt, “Screening unlabeled DNA targets with randomly-ordered fiber-optic gene arrays”, Nature Biotechno-logy 18, 2000. – P. 91–94.


Пристатейна бібліографія ГОСТ