ScienceRise

Основной задачей журнала "ScienceRise" является публикация научных статей с целью распространения наиболее актуальной и важной информации в различных направлениях науки.

Научный журнал "ScienceRise" публикует научные статьи по следующим отраслям наук: архитектура, биологические, ветеринарные, военные, географические, геологические, государственное управление, экономические, исторические, культурология, медицинские, искусствоведение, педагогические, политические, психологические, сельскохозяйственные, социальные коммуникации, социологические, технические, фармацевтические, физико-математические, физическое воспитание и спорт, философские, филологические, химические, юридические 


Изображение домашней страницы журнала

Анонсы

 

УВАГА!

 

Науковий міжнародний журнал «ScienceRise» почав роботу в Україні. Приймаються для публікації статті в усіх напрямках. 


e-mail: sr7508990@gmail.com 
тел. +3 8(057) 750-89-90, +3 8(093)9730548

 
Опубликовано: 2014-08-08
 
Больше анонсов...

Том 12, № 2 (29) (2016)

Содержание

Технические науки

Розробка алгоритма програмної реалізації моделі прогнозування технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередачі напругою 6-35 кв PDF (Українська)
Володимир Леонідович Бакулевський 6-10
Розроблення геоінформаційної моделі зонування міських територій для використання в системах містобудівного кадастру PDF (Українська)
Денис Вікторович Горковчук 11-18
Исследование свойств поверхностей, восстановленных электродуговыми покрытиями Без заголовка PDF
Микола Федорович Дмитриченко, Александр Анатолиевич Тамаргазин, Евгения Петровна Пугачевская 19-23
Дослідження комплексу функціонально-технологічних властивостей білка тваринного PDF (Українська)
Олена Борисівна Дроменко, Марина Олександрівна Янчева 23-27
Дослідження та встановлення динаміки та характеру зміни фізичних параметрів, що впливають на формування та рівень втрат електроенергії PDF (Українська)
Ігор Олегович Дудник, Григорій Вікторович Константінов 28-31
Исследование технологии гексагонального нитрида бора PDF
Наталья Владимировна Дудченок, Иван Федорович Червоный 31-34
Аналіз реального рівню стану житлового фонду України PDF (Українська)
Тетяна Володимирівна Жидкова, Тетяна Миколаївна Апатенко 35-38
Дослідження впливу добавок гідробіонтів на розмноження дріжджових клітин у тісті PDF (Українська)
Дмитро Павлович Крамаренко, Володимир Васильович Дуб 39-42
Дослідження методу вилучення свинцю з акумуляторного лому PDF (Українська)
Віктор Юрійович Кушнеров, Іван Федорович Червоний 43-46
Розроблення імовірнісно-статистичного підходу до визначення слабких підсистем електроенергетичної системи PDF (Українська)
Микола Володимирович Костерєв, Володимир Валерійович Літвінов 46-52
Розробка методу розрахунку плану формування поїздів на основі стохастичної комбінаторної оптимізації PDF (Українська)
Віктор Миколайович Прохоров 53-56
Дослідження особливостей динамічної поведінки висотних секцій кутової форми в сейсмічно небезпечних умовах PDF (Українська)
Владимир Александрович Сахаров, Олександр Сергійович Сахаров, Олександр Володимирович Литвин 57-60
Аналіз впливу параметрів метанового зброджування осадів стічних вод на ефективність процесу PDF (Українська)
Катерина Борисівна Сорокіна 61-64
Анализ использования высокодисперсного мела как минеральной добавки в составе мелкозернистых бетонов PDF
Светлана Николаевна Чепурная, Татьяна Владимировна Жидкова 65-68
Дослідження підтримки прийняття рішень при керуванні об’єктами природокористування PDF (Українська)
Маряна Антоніївна Шуфнарович 68-72