Том 4, № 1(4) (2014)

Содержание

Биологические науки

Traitement du fourrage par des enzymes comportant un ensemble des cellulases pour l’amelioration de leur valeur alimentaire PDF (Français)
Yulia Nekleva, Viktoriya Krasinko, Sergiy Syrchin 7-10
Вміст фосфоліпідів у крові свиней за умов стресу PDF (Українська)
Степан Стефанович Грабовський, Олександра Степанівна Грабовська, Андрій Зіновійович Пилипець 10-13
Моделювання токсичного пошкодження печінки на лінії мишей ICR PDF (Українська)
Марія Валеріївна Драгулян, Тамара Павлівна Гулько, Віталій Арнольдович Кордюм, Ростислав Володимирович Бубнов, Олена Григорівна Дерябіна 13-20
Аллелопатическая активность листового опада древесных растений, почвы и копролитов в парках г. Днепропетровск PDF
Анжелина Илларионовна Крючкова, Юрий Люцинович Кульбачко 20-24
Structure of skeletal muscles after hypokinesia and physical loading of middle aerobic power PDF (English)
Serg Popel’, Zenoviy Duma 24-27
Хронобіологічний паспорт як засобів оптимізації режиму дня студентів класичного університету PDF (Українська)
Ганна Миколаївна Тимченко 27-33
Оцінка функціонального робочого стану та працездатності осіб різного віку в умовах розумових навантажень PDF (Українська)
Наталя Валеріївна Харковлюк-Балакіна, Юрій Павлович Горго 33-36

Географические науки

Ориентировочный прогноз зимних температур в горном Крыму с учетом субоптимального набора факторов PDF
Александр Вадимович Холопцев 37-46

Экономические науки

Разработка мероприятий по управлению рисками в инновационной деятельности машиностроительного предприятия PDF
Александр Маркович Полинский 47-51

Медицинские науки

Значение качественного состава для кристаллоидных растворов, применяемых в акушерской практике PDF
Владислав Анатольевич Сединкин, Елена Николаевна Клигуненко 52-55
Дифференциальная диагностика гестационных отеков PDF
Дмитрий Анатольевич Хасхачих, Татьяна Романовна Cтрельцова 55-60

Педагогические науки

Формування рухових здібностей та технічної підготовленості юних футболістів 11-14 років PDF (Українська)
Артем Васильович Бойченко 61-66
Диференційований підхід до підготовки майбутніх фахівців з валеологічної діяльності в дошкільних установах PDF (Українська)
Тарас Михайлович Семанишин, Ганна Василівна Презлята, Сергій Любомирович Попель 66-70
Підготовка майбутніх учителів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями PDF (Українська)
Олена Олегівна Ліннік 70-75

Сельскохозяйственные науки

Продуктивність ріпака ярого залежно від ценотичної напруги в умовах лівобережного лісостепу України PDF (Українська)
Артур Олександрович Рожков, Геннадій Олександрович Куцегуб 76-79

Физическое воспитание и спорт

Режимы двигательной активности для преподавателей высших учебных заведений в возрасте 50-65 лет PDF
Aлексей Владимирович Федорюк, Сергей Любомирович Попель 80-85
Роль занятий физическим воспитанием в подготовке студентов-экономистов к профессиональной деятельности PDF
Лариса Александровна Улаева 86-89
Систематичне поточне оцінювання на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі PDF (Українська)
Андрій Миколайович Малишкін 89-93

Фармацевтические науки

Застосування препарату «Авесстим» для підвищення ефективності вакцинопрофілактики та вплив препарату на резистентність курчат PDF (Українська)
Інна Володимирівна Бушуєва, Євгеній Григорович Книш, Олександр Іванович Панасенко, Андрій Володимирович Березовський 94-97

Философские науки

Логічна можливість феноменальних зомбі як аргумент проти матеріалізму PDF (Українська)
Дмитро Петрович Сепетий 98-101