№ 1 (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Держава, влада і опозиція

Становлення української адміністративно-владної еліти в контексті ідейної спадщини В. Липинського PDF
Валерій Бортніков 10-16
Кратологічні ідеї у політичній спадщині В. Липинського PDF
Світлана Бульбенюк 17-20
Політична опозиція в процесі еволюції польської демократичної системи у вісімдесятих роках PDF (Polski)
Wasyl Busłenko 21-26
Роль еліти в реформуванні політичних систем України і Польщі в контексті теоретичної спадщини В. Липинського PDF
Оксана Кукуруз 27-34
Трансформація правлячої еліти як чинник зміни політичного режиму в Польщі PDF (Polski)
Aleksandra Matuszenko 35-42
Соціально-політична консолідація як умова реалізації українського державотворення (за В. Липинським) PDF
Оксана Пашкова 43-49
Проблема української державності в політичній думці Єжи Ґєдройця PDF
Марія Сенич 50-56

Політичні трансформації

Польсько-білоруські відносини в контексті розширення НАТО на Схід (90-ті рр. ХХ ст.) PDF
Олег Бориняк 57-64
Релігійний чинник у національно-духовному відродженні, трансформації світоглядних пріоритетів та демократичних процесах в Україні (на прикладі УГКЦ) PDF
Оксана Волинець 65-71
В’ячеслав Липинський і сучасні проблеми співвідношення традиції і модернізації PDF
Володимир Горбатенко 72-77
Інформаційні маніпуляції та їхній вплив на електоральну свідомість PDF
Богдан Станкевич 78-81
Феномен Майдану як ключовий чинник новітнього етапу розвитку української політичної думки PDF
Едуард Щербенко 82-85

Українсько-польські відносини

Польсько-українське примирення у політичних концепціях „Nowej Koalicji” PDF
Микола Ґеник 86-94
Освітнє та наукове співробітництво України та Польщі (2000–2005 рр.) PDF
Оксана Коваленко 95-99
Дипломатична діяльність і погляди на зовнішню політику В. Липинського PDF
Андрій Кудряченко 100-108
Волинь як складова українсько-польського міжрегіонального співробітництва в 90-ті роки ХХ століття PDF
Йосип Надольський 109-115
Українсько-польські відносини у структурі інтересів польської національної меншини в сучасній Україні PDF (Polski)
Sergiusz Rudnicki 116-128
Українсько-польські проекти співробітництва у контексті європейської інтеграції PDF
Євгенія Тихомирова 129-135

Порівняльно-політологічні студії

Соціоекономічна та політико-історична еволюція в Україні та Польщі у ХХ– на початку ХХІ століття PDF
Юлія Богоявленська 136-140
Типологізація парламентсько-урядових коаліцій після парламентських виборів у Польщі 2005 р. та в Україні 2006 р. PDF
Анатолій Борисенко 141-148
Україна — Вишеградська група: перевірка євроадаптацією PDF (Polski)
Hałyna Zełeńko 149-151
Ростислав Лащенко про базові засади і напрямки діяльності Українського національного союзу PDF
Ольга Івасечко 152-155
Позачергові парламентські кампанії 2007 року в Україні й Польщі як засіб подолання політичної кризи PDF
Ігор Поліщук 156-161
Консервативні партії Східної Європи PDF
Олена Стойко 162-166

Політична культура та ідеологія

Діяльність польських консульських установ у сфері культури в сучасній Україні PDF (Polski)
Irena Baładyńska 167-174
Етико-політичне вчення В’ячеслава Липинського PDF
Валентин Бушанський 175-180
Проблеми формування європейської ідентичності PDF
Еліна Кац 181-186
Консерватизм в умовах суспільної трансформації України PDF
Євген Перегуда 187-193
Особливості політичної культури як чинник розвитку політичної системи Польщі PDF
Наталія Ротар 194-203
Право і мораль: діалектика взаємовідносин PDF (Polski)
Jacek Szecówka, Lubomyr Iłyn, Bohdan Petrenko 204-208

Політична історія

Данило Братковський — волинський шляхтич сімнадцятого століття PDF (Polski)
Piotr Borek 209-217
Репрезентативність польських громадських об’єднань Волині (1917–1920 рр.) PDF
Юлія Кондратюк 218-223
Проблематика дослідження українського національно-визвольного руху другої половини ХХ століття PDF
Тарас Лутчин 224-236

Етнонаціональні відносини

Громадянсько-політична концепція української нації (за В. Липинським) PDF
Ірина Кресіна 237-247
Націотворча теорія держави В. Липинського PDF
Юрій Манелюк 248-252
Особливості етнічної самоідентифікації польської етногрупи в умовах національнокультурного відродження України PDF
Наталія Марчук 253-256
Громадсько-політичний рух у Галичині ХІХ–ХХ ст. як передумова становлення ідеї національної державності в українському суспільстві новітньої доби. PDF
Олег Мушкевич 257-262
Роль творчої меншості у формуванні політичної нації: рецепція ідей В. Липинського в сучасних умовах PDF
Максим Розумний 263-267