Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання ScienceRise: Biological Science?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення тексту

 1. Формат сторінки - А4
 2. Шрифт - Times New Roman
 3. Розмір шрифту - 14
 4. Інтервал - 1,5
 5. Абзацний відступ - 1,25 мм
 6. Вирівнювання - по ширині
 7. Поля документу - 20 мм
 8. Обсяг - від 10 до 30 сторінок
 9. Мова статті: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька


Структура статті

 • УДК
 • НАЗВА СТАТТІ МОВОЮ СТАТТІ
 • І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище .... мовою статті
 • НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 • Ініціали Прізвище, Ініціали Прізвище .... англійською мовою
 • Анотація мовою статті (45-50 слів)
 • Ключові слова мовою статті (10 слів)
 • Анотація англійською мовою (45-50 слів)
 • Ключові слова англійською мовою (10 слов)

Розділи:

1. Вступ
2. Постановка проблеми 
3. Літературний огляд 
4. Основна частина (навести назву, що відображає суть роботи) 
5. Апробація результатів досліджень 
6. Висновки

• Література (список використаних джерел інформації, оформлених згідно ДСТУ 7.1:2006)• References (список використаних джерел інформації, оформлених згідно стандарту АРА)

• Відомості про авторів російською, українською та англійською мовами:

  - П.І.Б. (повністю);

  - посада, звання;

  - місце роботи;

  - робоча адреса;

  - відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних (допускається приблизна кількість);

  - контактні телефон і e-mail;

  - ID ORCID (Ви можете зареєструвати ID ORCID на сайті orcid.org)


Оформлення малюнків / таблиць

1. Рисунки/ таблиці наводяться в тексті статті, без обтікання 
2. Заголовки таблиць і підписи рисунків наводяться також в тексті статті
  (Таблиця 1, Рис. 1) 
3. Всі рисунки повинні бути в форматі JPG 
4. У таблиці не повинно бути порожніх клітинок 

 

Зверніть увагу! Друкована версія журналу виходить у чорно-білому варіанті


Оформлення списку використаної літератури


1. Посилання на використані джерела оформлюються по мірі появи їх у тексті у квадратних дужках [1, 2, 3-10]. Гіперпосилання не допускаються
2. Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно ДСТУ 7.1:2006 та стандарту АРА

Приклад оформлення статті

Разом з рукописом необхідно надіслати:

 • підписаний ліцензійний договір (приклад)
 • Для авторів, які не є громадянами України, необхідний ліцензійний договір, наведений за формою нижче. Підпис автора (авторів) повинна бути завірена печаткою відділу кадрів установи, де працює автор (автори) або печаткою факультету. Зразок додається. (завантажити зразок)
 • чи потрібен Вам друкований екземпляр з Вашою статтею (вкажіть кількість)
 • адреса для відправки друкованої копії журналу (повинна збігатися з адресою, зазначеною в пункті 6.2 ліцензійного договору);
 • Рекомендацію від доктора наук (якщо в авторів статті немає доктора наук): вказати ПІБ доктора наук українською мовою; роздрукувати сторінку статті з відомостями про авторів і рекомендацією з підписом доктора наук

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 2. Всі вимоги до оформлення  назви статті виконано
 3. Всі вимоги до оформлення  анотацій російською та українською виконано
 4. Всі вимоги до оформлення  ключових слів виконано
 5. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 6. Всі вимоги до структурованості статті виконано
 7. Всі вимоги до оформлення  рисунків виконано
 8. Всі вимоги до оформлення  таблиць виконано
 9. Всі вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті виконано
 10. Всі вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література виконано
 11. Всі вимоги до оформлення  анотації англійською мовою виконано
 12. Всі вимоги до оформлення  списку літератури англійською мовою (References) виконано
 13. Всі вимоги до оформлення  відомостей про авторів виконано
 

Положення про авторські права

Наше видання використовує положення про авторські права CREATIVE COMMONS для журналів відкритого доступу. 

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.