DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2017.108947

Determination of the stability of veterinary cream containing silver citrate

Zhanna Polova

Abstract


An innovative activity in the field of development of new Ukrainian medicines for veterinary pharmacy remains relevant. The problem of treatment and prevention of mastitis in cows in Ukraine is not resolved. Almost all anti-mastitis drugs available on the market are antibiotics, which exacerbates the existing problem of antibiotic resistance, the solution of which is possible due to the development of new veterinary drugs with minimal side effects and maximum therapeutic efficacy.

Aim. The aim of the research was to study the stability of the silver citrate containing veterinary drug consisting of the soft dosage form with antimicrobial activity codenamed "Argocid K".

Methods. Pharmaco-technological, physico-chemical, and microbiological methods of research were carried out in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine.

Results. The study of the stability of samples of cream "Argocid K" was carried out on five series of remedies, packed in aluminium tubes with internal lacquer coating and orange glass jars every 6 months within 27 months. Shelf life of the cream was determined at two temperature regimes - under room conditions (15–25) °C and in a cool place at (8–15) °C. In result of the study it was determined that all series of samples of the veterinary cream "Argocid K" satisfy requirements of the tests concerning thermal and colloidal stability. The quantitative content of the ions of the silver was determined using thiocyanometric titration method. The quantitative determination of dexpanthenol was carried out by liquid chromatography. The obtained data point to the stability of the drug.

Microbiological studies have shown that the degree of microbial contamination of the drug meets the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine for topical preparations. Silver citrate, which is included into the cream, shows a preservative effect in the studied concentration.

Conclusion. The shelf life of the cream, in particular, 2 years and 3 months was determined. The results show the opportunity to predict the shelf life of the drug within two years and 3 months at a temperature of 8–25 °C and may be taken into account during development of the Draft of quality control methods for the cream "Argocid K" for its use in veterinary medicine


Keywords


veterinary drug; cream for cows milking udders care; silver citrate; stability

Full Text:

PDF

References


Commission Directive 91/412 EEC 23.07.1991 (1991). Official Journal of the European Communities, L 228/70, 17.8.91.

Metodychni rekomendatsii shchodo osnovnykh pravyl nalezhnoi praktyky vyrobnytstva ta kontroliu yakosti veterynarnykh preparativ [Methodological recommendations on the basic rules of good manufacturing practice and quality control of veterinary drugs]. Available at: http://zdcsms.zp.ua/news/metodychni-rekomendatsii-shchodo-osnovnykh-pravyl-nalezhnoi-praktyky-vyrobnytstva-ta-kontroliu-iakosti-veterynarnykh-preparativ

Kudlai, I. (2010). Otsinka molochnoi produktyvnosti i yakosti moloka. [Evaluation of milk productivity and quality of milk]. Tvarynnytstvo Ukrainy, 1, 5–8.

Klimov, N. T., Parikov, V. A., Zimnikov, V. I. (2009). Effektivnyi kompleks meropriyatiy po bor'be s mastitom korov [Effective complex of measures to combat mastitis of cows]. Sovremennye problemy veterinarnogo obespecheniya reproduktivnogo zdorov'ya zhivotnyh. Voronezh, 212–215.

Roman, L. G. (2010). Osobennosti etiopatogeneza, diagnostiki, terapii i profilaktiki mastita korov v suhostoynyy period [Peculiarities of etiopathogenesis, diagnosis, therapy and prophylaxis of mastitis in cows during the dry period]. Saratov, 20.

Harazdiuk, H. V. (2011). Svoiechasna diahnostyka subklinichnykh form mastytiv – zaporuka oderzhannia ekolohichno chystoho moloka. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 3, 40.

Klimov, N. T., Parikov, V. A., Slobodyanik, V. I., Sheveleva, E. E., Zimnikov, V. I., Modin, A. N. et. al. (2008). Rol' mikrobnogo faktora v vozniknovenii i razvitii mastita u korov [The role of the microbial factor in the occurrence and development of mastitis in cows]. Veterinariya, 12, 33–36.

Baymisheva, D. Sh., Korosteleva, L. A., Kristoyt, S. V., Kotenkin, S. V. (2008). Vidovoy sostav mikroflory molochnoy zhelezy pri mastitah [Species composition of the microflora of the mammary gland with mastitis]. Zootekhniya, 11, 26–28.

Larionov, G. A., Milovidova, N. I., Vyazova, L. M. (2012). Vliyanie obrabotki vymeni korov na mikrobiologicheskuyu obsemenennost' moloka [Effect of processing udder cows on the microbiological contamination of milk]. Vestnik veterinarii, 63, 174–176.

Rahmatullin, E. K., Golovin, I. A. (2014). Biologicheskie aspekty ispol'zovaniya antisepticheskoy emul'sii dlya soskov vymeni pri mashinnom doenii korov [Biological aspects of the use of an antiseptic emulsion for the udder nipples during machine milking of cows]. Zootekhniya, 10, 18–19.

Dzhons, Dzh. M. (2011). Menedzhment sukhostiinykh koriv i borotba z mastytom. Veterynarna praktyka, 7, 28–31.

Dmitrieva, O. N., Larionov, G. A. (2014). Vliyanie sredstv obrabotki vymeni korov Violit i Kliovit na mikrobiologicheskie pokazateli moloka [Influence of means for processing the udder of the cows Violit and Kliovit on the microbiological indicators of milk]. Agrarnyi vestnik Urala, 7 (125), 40–42.

Bilchenko, H. (2011). Likuvannia i profilaktyka subklinichnykh form mastytu [Treatment and prophylaxis of subclinical forms of mastitis]. Agroexpert, 7, 93–95.

Valyushkin, K. D., Koval'chuk, S. N., Petrov, V. V. (2005). Rekomendatsii po primeneniyu effektivnyh metodov diagnostiki, lecheniya i profilaktiki mastitov u korov. Vitebsk: UO VGAVM, 38.

Modin, A. N., Klimov, N. T., Efanova, L. I. (2010). Profilaktika mastita u korov v suhostoynyy period [Prevention of mastitis in cows in the dry period]. Zootekhniya, 10, 27–28.

Kostyshyn, Ye. Ye., Stefanyk, V. Yu., Ivaniak, Ya. I. (2003). Metody diahnostyky i likuvannia tvaryn, khvorykh na mastyt [Methods of diagnosis and treatment of animals suffering from mastitis]. Lviv: LDAVM im. S. Z. Gzhytskoho, 64.

Klimov, N. T., Klyuchnikova, Ya. S. (2012). Ekologicheski bezopasnye sposoby lecheniya subklinicheskogo mastita u korov [Ecologically safe ways to treat subclinical mastitis in cows]. Rossiyskiy zhurnal. Problemy veterinarnoy sanitarii, gigieny i ekologii, 1 (7), 23–26.

Danilov, M. S., Vorob'ev, A. L. (2004). Bentonitovyi fitogel' dlya profilaktiki dermatitov soskov vymeni i mastita u korov [Bentonitovyj phytogel for prophylaxis of dermatitis of dummies of an udder and a mastitis at cows] Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 4 (20), 79–82.

Sachuk, R. M. (2015). Klinichne doslidzhennia dii ekolohichno bezpechnoho preparatu “Fitosprei” pry shkirnykh zakhvoriuvanniakh domashnikh miasoidnykh tvaryn [Clinical study of the action of an ecologically safe drug "Phytoserie" in skin diseases of domestic carnivores animals]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho, 17 (1 (61)), 297–301.

Koba, I. S., Gurchenko, A. N., Tarasov, V. E., Peremyshchev, A. S. (2011). Profilaktika mastita u korov posredstvom obrabotki soskov vymeni [Prophylaxis of mastitis in cows by means of treatment of dung nipples]. Veterinariya Kubani, 2. Available at: http://www.vetkuban.com/num2_20117.html

Borysevych, V. B., Borysevych, B. V., Kaplunenko, V. H. et. al. (2009). Likuvannia koriv, khvorykh na mastyt, nanoakvakhelatamy koloidiv metaliv. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 7, 20–22

Chopra, I. (2007). The increasing use of silver-based products as antimicrobial agents: a useful development or a cause for concern? Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 59 (4), 587–590. doi: 10.1093/jac/dkm006

Polova, Zh. M. (2016). Mikrobiolohichni doslidzhennia preparatu sribla u miakii likarskii formi [Microbiological testing silver drug in semi-solid dosage form]. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P. L. Shupyka, 26 (1), 241–246.

Derzhavna farmakopeia Ukrainy [State Pharmacopoeia of Ukraine] (2009). Derzhavne pidpryiemstvo «Naukovo-ekspertnyi farmakopeinyi tsentr». Kharkiv: RIREH, 279.

Cow comfort. DeLaval. Available at: http://www.delaval.co.uk/-/Dairy-knowledge-and-advice/Cow-comfort/

Silver citrate. Cosmetic database. Available at: https://www.ewg.org/skindeep/ingredient/726680/SILVER_CITRATE/


GOST Style Citations


Commission Directive 91/412 EEC 23.07.1991 [Text]. – Official Journal of the European Communities. – 1991. – Vol. L 228/70. – P. 17.8.91.

Metodychni rekomendatsii shchodo osnovnykh pravyl nalezhnoi praktyky vyrobnytstva ta kontroliu yakosti veterynarnykh preparativ [Electronic resource]. – Available at: http://zdcsms.zp.ua/news/metodychni-rekomendatsii-shchodo-osnovnykh-pravyl-nalezhnoi-praktyky-vyrobnytstva-ta-kontroliu-iakosti-veterynarnykh-preparativ

Kudlai, I. Otsinka molochnoi produktyvnosti i yakosti moloka [Text] / I. Kudlai // Tvarynnytstvo Ukrainy. – 2010. – Vol. 1. – P. 5–8.

Klimov, N. T. Effektivnyi kompleks meropriyatiy po bor'be s mastitom korov [Text]: mat. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / N. T. Klimov, V. A. Parikov, V. I. Zimnikov // Sovremennye problemy veterinarnogo obespecheniya reproduktivnogo zdorov'ya zhivotnyh. – Voronezh, 2009. – P. 212–215.

Roman, L. G. Osobennosti etiopatogeneza, diagnostiki, terapii i profilaktiki mastita korov v suhostoynyy period [Text]: avtoref. diss. … d-ra vet. nauk / L. G. Roman. – Saratov, 2010. – 20 p.

Harazdiuk, H. V. Svoiechasna diahnostyka subklinichnykh form mastytiv – zaporuka oderzhannia ekolohichno chystoho moloka [Text] / H. V. Harazdiuk // Veterynarna medytsyna Ukrainy. – 2011. – Vol. 3. – P. 40.

Klimov, N. T. Rol' mikrobnogo faktora v vozniknovenii i razvitii mastita u korov [Text] / N. T. Klimov, V. A. Parikov, V. I. Slobodyanik, E. E. Sheveleva, V. I. Zimnikov, A. N. Modin et. al. // Veterinariya. – 2008. – Vol. 12. – P. 33–36.

Baymisheva, D. Sh. Vidovoy sostav mikroflory molochnoy zhelezy pri mastitah [Text] / D. Sh. Baymisheva, L. A. Korosteleva, S. V. Kristoyt, S. V. Kotenkin // Zootekhniya. – 2008. – Vol. 11. – P. 26–28.

Larionov, G. A. Vliyanie obrabotki vymeni korov na mikrobiologicheskuyu obsemenennost' moloka [Text] / G. A. Larionov, N. I. Milovidova, L. M. Vyazova // Vestnik veterinarii. – 2012. – Vol. 63. – P. 174–176.

Rahmatullin, E. K. Biologicheskie aspekty ispol'zovaniya antisepticheskoy emul'sii dlya soskov vymeni pri mashinnom doenii korov [Text] / E. K. Rahmatullin, I. A. Golovin // Zootekhniya. – 2014. – Vol. 10. – P. 18–19.

Dzhons, Dzh. M. Menedzhment sukhostiinykh koriv i borotba z mastytom [Text] / Dzh. M. Dzhon // Veterynarna praktyka. – 2011. – Vol. 7. – P. 28–31.

Dmitrieva, O. N. Vliyanie sredstv obrabotki vymeni korov Violit i Kliovit na mikrobiologicheskie pokazateli moloka [Text] / G. A. Larionov, O. N. Dmitrieva // Agrarnyi vestnik Urala. – 2014. – Vol. 7 (125). – P. 40–42.

Bilchenko, H. Likuvannia i profilaktyka subklinichnykh form mastytu [Text] / H. Bilchenko // Agroexpert. – 2011. – Vol. 7. – P. 93–95.

Valyushkin, K. D. Rekomendatsii po primeneniyu effektivnyh metodov diagnostiki, lecheniya i profilaktiki mastitov u korov [Text] / K. D. Valyushkin, S. N. Koval'chuk, V. V. Petrov. – Vitebsk: UO VGAVM, 2005. – 38 p.

Modin, A. N. Profilaktika mastita u korov v suhostoynyy period [Text] / A. N. Modin, N. T. Klimov, L. I. Efanova // Zootekhniya. – 2010. – Vol. 10. – P. 27–28.

Kostyshyn, Ye. Ye. Metody diahnostyky i likuvannia tvaryn, khvorykh na mastyt [Text]: metod. rek. / Ye. Ye. Kostyshyn, V. Yu. Stefanyk, Ya. I. Ivaniak. – Lviv: LDAVM im. S. Z. Gzhytskoho, 2003. – 64 p.

Klimov, N. T. Ekologicheski bezopasnye sposoby lecheniya subklinicheskogo mastita u korov [Text] / N. T. Klimov, Ya. S. Klyuchnikova // Rossiyskiy zhurnal. Problemy veterinarnoy sanitarii, gigieny i ekologii. – 2012. – Vol. 1 (7). – P. 23–26.

Danilov, M. S. Bentonitovyi fitogel' dlya profilaktiki dermatitov soskov vymeni i mastita u korov [Text] / M. S. Danilov, A. L. Vorob'ev // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2004. – Vol. 4 (20). – P. 79–82.

Sachuk, R. M. Klinichne doslidzhennia dii ekolohichno bezpechnoho preparatu “Fitosprei” pry shkirnykh zakhvoriuvanniakh domashnikh miasoidnykh tvaryn [Text] / R. M. Sachuk // Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho. – 2015. – Vol. 17, Issue 1 (61). – P. 297–301.

Koba, I. S. Profilaktika mastita u korov posredstvom obrabotki soskov vymeni [Electronic resource] / I. S. Koba, A. N. Gurchenko, V. E. Tarasov, A. S. Peremyshchev // Veterinariya Kubani. – 2011. – Vol. 2. – Available at: http://www.vetkuban.com/num2_20117.html

Borysevych, V. B. Likuvannia koriv, khvorykh na mastyt, nanoakvakhelatamy koloidiv metaliv [Text] / V. B. Borysevych, B. V. Borysevych, V. H. Kaplunenko et. al. // Veterynarna medytsyna Ukrainy. – 2009. – Vol. 7. – P. 20–22.

Chopra, I. The increasing use of silver-based products as antimicrobial agents: a useful development or a cause for concern? [Text] / I. Chopra // Journal of Antimicrobial Chemotherapy. – 2007. – Vol. 59, Issue 4. – P. 587–590. doi: 10.1093/jac/dkm006

Polova, Zh. M. Mikrobiolohichni doslidzhennia preparatu sribla u miakii likarskii formi [Text] / Zh. M. Polova // Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P. L. Shupyka. – 2016. – Vol. 26 (1). – P. 241–246.

Derzhavna farmakopeia Ukrainy [Text]. – Derzhavne pidpryiemstvo «Naukovo-ekspertnyi farmakopeinyi tsentr». – Kharkiv: RIREH, 2009. – 279 p.

Cow comfort [Electronic resource]. – DeLaval. – Available at: http://www.delaval.co.uk/-/Dairy-knowledge-and-advice/Cow-comfort/

Silver citrate [Electronic resource]. – Cosmetic database. – Available at: https://www.ewg.org/skindeep/ingredient/726680/SILVER_CITRATE/Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)