DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2019.171810

Оцінювання ризиків логістичної діяльності в сфері зовнішньоекономічних відносин як складова ефективного управління фармацевтичним підприємством

Natalia Zaharko, Rita Sahaidak-Nikitiuk, Natalia Demchenko

Анотація


Мета. Метою дослідження є розробка методики оцінювання рівня ризику логістичної складової зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) фармацевтичного підприємства (ФП).

Матеріали та методи. У дослідженні застосовувалися методи узагальнення, аналізу та синтезу, контент-аналізу. Для визначення ризиків логістики в ЗЕД фармацевтичних підприємств застосовувався метод експертного опитування. В опитуванні брали участь провідні фахівці відділів ФП, функціональні обов’язки яких пов’язані зі здійсненням ЗЕД. Загальна кількість експертів складає 50 осіб. 100 % респондентів мають вищу освіту, за стажем роботи вони поділяються таким чином: 0-10 років – 11 %, 11-20 років – 27 %, 21-25 років – 53 %, понад 25 років – 8 %. За гендерною ознакою в опитуванні приймали участь 83 % жінок і 17 % чоловіків. Висновки експертів є обґрунтованими.

Результати. Визначено, що під ризиком логістичної діяльності в сфері ЗЕД фармацевтичного підприємства доцільно розуміти імовірність настання подій в сфері ЗЕД підприємства стосовно управління всіма видами потоків при проходженні ними через кордони країни, що призводить до певних наслідків у просторі та часі, а саме втрати підприємством частини доходу, іноземних партнерів, затримки виконання обов’язків перед іншими партнерами в наслідок несвоєчасної поставки активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), штрафів, неустойок тощо. Доведено, що до складу ризиків логістичної діяльності в сфері ЗЕД за ознакою виду належать такі підвиди: ризик партнерства, інформаційний, транспортний, інноваційний, організаційний, закупівель імпортних АФІ, основних і допоміжних матеріалів, реалізації (експорту) готових ЛЗ, складування та ризик утраченого зиску.

Висновки. Проведене дослідження дозволило дійти висновку, що на ефективність функціонування ФП впливають і ризики логістичної діяльності в сфері ЗЕД


Ключові слова


фармацевтичне підприємство; ризик; логістична діяльність; управління; оцінювання; лікарські засоби

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Pro zovnishnoekonomichnu diialnist (1998). Zakon Ukrainy No. 959-XII. 16.04.1991. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12?find=1&text=%F0%E8%E7%E8%EA

Оrlik, І. О. (2012). Problems and priorities of development of foreign economic activity of enterprises of trade of Ukraine. Scientific announcer NLТU Ukraine, 22.2, 216–221.

Pаnnа, А. О. (2018). A Role of foreign economic activity is in the increase of competitiveness of agrarian enterprises. Advanced technologies of science and education. Available at: http://intkonf.org/panna-ao-rol-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-v-pidvischenni-konkurentospromozhnosti-agrarnih-pidpriemstv/

Khudokormov, A. G. (Ed.) (2007). Istoriia ekonomicheskikh uchenii (sovremennii etap). Moscow: INFRA-M, 733.

Vitlinskyy, V. V., Skitsko, V. I. (2013). Conceptual grounds of modelling and managing logistics risk of an enterprise. Problemy ekonomiky, 4, 246–253.

Zarichkova, M. V., Tolochko, V. M. (2008). Optymizatsiia zovnishnotorhovelnoi diialnosti vitchyznianykh farmatsevtychnykh optovykh ta optovo-rozdribnykh pidpryiemstv (orhanizatsii). Kharkiv: NFaU, 28.

Nemchenko, A. S. (2017). Orhanizatsiia ta ekonomika farmatsii. Part 1. Orhanizatsiia farmatsevtychnoho zabezpechennia naselennia. Kharkiv: NFaU: Zoloti storinky, 327.

Lebedinets, V. A., Kovalenko, S. N. (2011). Estimation, analysis and management of quality risks at the pharmaceutical enterprise. Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, 6 (20), 10–15.

Evtushenko, H. N., Mnushko, Z. N., Nemtsova, V. D. (2010). A study of risks in the state sector of health protection. Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, 4 (12), 50–55.

Bauersoks, D. Dzh., Kloss, D. Dzh. (2008). Logistiks. Мoscow: «OLIMP-BIZNES», 636.

Pelenskyy, R. A. (2012). A specific of logistic is during realization of foreign economic activity by enterprises of Ukraine (FEA). Naukovyi visnyk LNUVNBT imeni S. Zh. Hzhytskoho, 14 (2 (52)), 4, 80–86.

Brodetskii, G. L. (2006). Modelirovanie logisticheskikh sistem. Optimalnye resheniia v usloviiakh riska. Moscow: Vershina, 376.

Krykavskyi, Ye. V.; Krykavskyi, Ye. V. (Ed.) (2008). Ekonomika lohistychnykh system. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», 596.

Pro zabezpechennia masshtabnoi ekspansii eksportu tovariv (robit, posluh) ukrainskoho pokhodzhennia shliakhom strakhuvannia, harantuvannia ta zdeshevlennia kredytuvannia eksportu (2016). Zakon Ukrainy No. 1792-VIII. 20.12.2016. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19

Posylkina, O. V., Sahaidak-Nikitiuk, R. V., Zahorii, H. V., Horbunova, O. Yu., Yurchenko, A. P. (2011). Lohistychnyi menedzhment farmatsevtychnoho pidpryiemstva. Kharkiv: NFaU, 772.

Amitan, V. N., Larina, R. R., Pliushenko, V. L. (2003). Lohistyzatsiia protsesiv v orhanizatsiino-ekonomichnykh systemakh. Donetsk: TOV «Yuho-Vostok, LTD», 73.

Sahaidak-Nikitiuk, R. V., Posylkina, O. V. (2009). Metodyka upravlinnia lohistychnymy ryzykamy v umovakh farmatsevtychnoi haluzi. Farmakom, 3, 62–67.

The Pharmaceutical Industry in Figures. The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Available at: https://www.efpia.eu/media/219735/efpia-pharmafigures2017_statisticbroch_v04-final.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Pro zovnishnoekonomichnu diialnist: Zakon Ukrainy No. 959-XII. 16.04.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12?find=1&text=%F0%E8%E7%E8%EA

Оrlik І. О. Problems and priorities of development of foreign economic activity of enterprises of trade of Ukraine // Scientific announcer NLТU Ukraine. 2012. Issue 22.2. P. 216–221.

Pаnnа А. О. A Role of foreign economic activity is in the increase of competitiveness of agrarian enterprises: proceeding // Advanced technologies of science and education. 2018. URL: http://intkonf.org/panna-ao-rol-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-v-pidvischenni-konkurentospromozhnosti-agrarnih-pidpriemstv/

Istoriia ekonomicheskikh uchenii (sovremennii etap): textbook / ed. by Khudokormov A. G. Moscow: INFRA-M, 2007. 733 p.

Vitlinskyy V. V., Skitsko V. I. Conceptual grounds of modelling and managing logistics risk of an enterprise // Problemy ekonomiky. 2013. Issue 4. P. 246–253.

Zarichkova M. V., Tolochko V. M. Optymizatsiia zovnishnotorhovelnoi diialnosti vitchyznianykh farmatsevtychnykh optovykh ta optovo-rozdribnykh pidpryiemstv (orhanizatsii): handbook. Kharkiv: NFaU, 2008. 28 p.

Orhanizatsiia ta ekonomika farmatsii. Part 1. Orhanizatsiia farmatsevtychnoho zabezpechennia naselennia: handbook / ed. by Nemchenko A. S. Kharkiv: NFaU: Zoloti storinky, 2017. 327 p.

Lebedinets V. A., Kovalenko S. N. Estimation, analysis and management of quality risks at the pharmaceutical enterprise // Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy. 2011. Issue 6 (20). P. 10–15.

Evtushenko H. N., Mnushko Z. N., Nemtsova V. D. A study of risks in the state sector of health protection // Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy. 2010. Issue 4 (12). P. 50–55.

Bauersoks D. Dzh., Kloss D. Dzh. Logistiks. Мoscow: «OLIMP-BIZNES», 2008. 636 p.

Pelenskyy R. A. A specific of logistic is during realization of foreign economic activity by enterprises of Ukraine (FEA) // Naukovyi visnyk LNUVNBT imeni S. Zh. Hzhytskoho. 2012. Vol. 14, Issue 2 (52). Part 4. P. 80–86.

Brodetskii G. L. Modelirovanie logisticheskikh sistem. Optimalnye resheniia v usloviiakh riska. Moscow: Vershina, 2006. 376 p.

Krykavskyi Ye. V. Ekonomika lohistychnykh system: monograph / ed. by Krykavskyi Ye. V. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», 2008. 596 p.

Pro zabezpechennia masshtabnoi ekspansii eksportu tovariv (robit, posluh) ukrainskoho pokhodzhennia shliakhom strakhuvannia, harantuvannia ta zdeshevlennia kredytuvannia eksportu: Zakon Ukrainy No. 1792-VIII. 20.12.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19

Lohistychnyi menedzhment farmatsevtychnoho pidpryiemstva: monograph / Posylkina O. V., Sahaidak-Nikitiuk R. V., Zahorii H. V., Horbunova O. Yu., Yurchenko A. P. Kharkiv: NFaU, 2011. 772 p.

Amitan V. N., Larina R. R., Pliushenko V. L. Lohistyzatsiia protsesiv v orhanizatsiino-ekonomichnykh systemakh: monograph. Donetsk: TOV «Yuho-Vostok, LTD», 2003. 73 p.

Sahaidak-Nikitiuk R. V., Posylkina O. V. Metodyka upravlinnia lohistychnymy ryzykamy v umovakh farmatsevtychnoi haluzi // Farmakom. 2009. Issue 3. P. 62–67.

The Pharmaceutical Industry in Figures. The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. URL: https://www.efpia.eu/media/219735/efpia-pharmafigures2017_statisticbroch_v04-final.pdfCopyright (c) 2019 Natalia Zaharko, Rita Sahaidak-Nikitiuk, Natalia Demchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)