DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2016.72811

Аналіз іридоїдних сполук собачої кропиви трави

Павло Сергійович Омельченко, Євген Володимирович Гладух, Ірина Сергіївна Бурлака

Анотація


Актуальним завданням сучасної фармації є пошук нових засобів рослинного походження із забезпеченою сировинною базою для успішної реалізації вітчизняних програм, передбачених Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров‘я України на 2011–2020 рр., з розробки та впровадження у виробництво ефективних, безпечних, нетоксичних, згідно з європейськими стандартами якості стандартизованих фітофармацевтичних засобів, виготовлених згідно новітніх технологій, з підтвердженою дією та дозуванням.

Cобачої кропиви трава містить алкалоїди, флавоноїди (квінквелозид, рутин, кверцитрин, глюкорамнозид, гіперозид та ін.), тритерпенові сапоніни, стероїдні сполуки, дубильні речовини, ефірну олію, органічні кислоти, монотерпенові (іридоїди) та дитерпенові сполуки, холін, вітаміни, мікро- та макроелементи. Такий склад біологічно активних речовин (БАР) обумовлює седативну, протисудомну, антиангінальну, гіпотензивну, спазмолітичну, сечогінну дію. Трава кропиви собачої також чинить м’який кардіотонізуючий вплив. Глюкорамнозид кропиви собачої уповільнює серцевий ритм, знижує артеріальний тиск, виявляє седативну дію. Флавоноїди, іридоїди, стероїди відповідають за спазмолітичні, седативні та гіпотензивні властивості. Препарати собачої кропиви трави відносяться до засобів, що впливають на нервову систему.

Мета. Метою нашої роботи була ідентифікація і визначення кількісного вмісту іридоїдів у собачій кропиві траві і густому екстракті на її основі (ГЕСК).

Методи. Ідентифікація груп БАР проводилася за допомогою якісних реакцій та методу тонкошарової хроматографії (ТШХ). Стандартизація проводилась спектрофотометричним методом.

Результати. В результаті роботи було обґрунтовано ідентифікацію іридоїдних компонентів методом ТШХ у собачої кропиві траві та ГЕСК, стандартизовано собачої кропиви траву та ГЕСК за вмістом іридоїдів.

Висновки. Собачої кропиви трава є рослинним джерелом для одержання препаратів, що впливають на нервову систему. Седативний ефект чинить комплекс БАР, наявний в рослинній сировині, зокрема іридоїди, тому актуальним є наскрізна їх ідентифікація і стандартизація в ланцюжку сировина-екстракт


Ключові слова


собачої кропиви трава; густий екстракт собачої кропиви трави; ідентифікація; стандартизація; іридоїди

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalenko, V. N. (Ed.) (2014). Kompendium 2014 – lekarstvennye preparaty. Kyiv: MORION, 1408.

Ritter, M., Melichar, K., Strahler, S., Kuchta, K., Schulte, J., Sartiani, L. et. al. (2009). Cardiac and Electrophysiological Effects of Primary and Refined Extracts from Leonurus cardiaca L. (Ph.Eur.). Planta Medica, 76 (06), 572–582. doi: 10.1055/s-0029-1240602

Bernatoniene, J., Kopustinskiene, D., Jakstas, V., Majiene, D., Baniene, R., Kuršvietiene, L. et. al. (2014). The Effect of Leonurus cardiaca Herb Extract and Some of its Flavonoids on Mitochondrial Oxidative Phosphorylation in the Heart. Planta Medica, 80 (07), 525–532. doi: 10.1055/s-0034-1368426

Kobzar, A. Ja. (2007). Farmakognozija v medycyni. Kyiv: Medycyna, 544.

Morteza-Semnani, K., Saeedi, M., Akbarzadeh, M. (2008). The Essential Oil Composition of Leonurus cardiaca L. Journal of Essential Oil Research, 20 (2), 107–109. doi: 10.1080/10412905.2008.9699966

Wojtyniak, K., Szymański, M., Matławska, I. (2012). Leonurus cardiaca L. (Motherwort): A Review of its Phytochemistry and Pharmacology. Phytotherapy Research, 27 (8), 1115–1120. doi: 10.1002/ptr.4850

Derzhavna farmakopeja Ukrai'ny (2008). Kharkiv: Derzh. p-vo «Naukovo-ekspertnyj farmakopejnyj centr», 620.

Derzhavnyj rejestr likars'kyh zasobiv Ukrai'ny. Informacijnyj fond. Available at: http://www.drlz.com.ua/

European Pharmacopoeia (2011). Strasbourg: European Department for the Quality of Medicines, 1324–1325.

Aleksandrova, A. E., Arzamascev, A. P., Bagirova, V. L. et. al. (2001). Nastojki, jekstrakty, jeliksiry i ih standartizacija. Sankt-Peterburg: Spec. Lit, 223.

Gryzodub, O. I., Jevtifjejeva, O. A., Proskurina, K. I. (2012). Osoblyvosti farmakopejnyh pidhodiv shhodo kil'kisnogo vyznachennja likars'koi' roslynnoi' syrovyny ta sumarnyh fitopreparativ. Farmakom, 3, 7–31.

Curkan, O. O., Nizhenkovs'ka, I. V., Jushhyshena, O. V. et. al. (2014). Doslidzhennja irydoi'div Vitex agnus-castus L. ta V. cannabifolia Sieb. Farmacevtychnyj zhurnal, 2, 101–104.

Ivanova, L. R., Butenko, L. I., Ligaj, L. V. (2010). Opredelenie iridoidov v trave tatarnika koljuchego (Onopordum acanthium L., rod Onopordum). Himija rastitel'nogo syr'ja, 4, 131–133.

Danylov, S. A., Shtrygol', S. Ju., Tovchyga, O. V., Stepanova, S. I., Dmytrijevs'kyj, D. I., Komisarenko, A. M. (2011). Svitova flora sedatyvnyh likars'kyh roslyn, suchasnyj asortyment i'h preparativ v Ukrai'ni ta docil'nist' stvorennja novyh zasobiv. Farmakologija ta likars'ka toksykologija, 5, 88–89.

Popescu, M. L., Dinu, М., Toth, О. (2009). Contributions to the pharmacognostical and phytobiological study on Leonurus cardiaca L. (Lamiaceae). Farmacia, 57 (4), 424–431.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Компендиум 2014 – лекарственные препараты [Текст]: справочник / под ред. В. Н. Коваленко. – К.: МОРИОН, 2014. – 1408 с.

2. Ritter, M. Cardiac and electrophysiological effects of primary and refined extracts from Leonurus cardiaca L. (Ph.Eur.) [Text] / M. Ritter, K. Melichar, S. Strahler, K. Kuchta, J. Schulte, L. Sartiani et. al. // Planta Medica. – 2009. – Vol. 76, Issue 06. – P. 572–582. doi: 10.1055/s-0029-1240602

3. Bernatoniene, J. The effect of Leonurus cardiac herb extract and some of its flavonoids on mitochondrial oxidative phosphorylation in the heart [Text] / J. Bernatoniene, D. Kopustinskiene, V. Jakstas, D. Majiene, R. Baniene, L. Kuršvietiene et. al. // Planta Medica. – 2014. – Vol. 80, Issue 07. – P. 525–532. doi: 10.1055/s-0034-1368426

4. Кобзар, А. Я. Фармакогнозія в медицині [Текст]: навч. пос. / А. Я. Кобзар. – К.: Медицина, 2007. – 544 с.

5. Morteza-Semnani, K. The Essential Oil Composition of Leonurus cardiaca L. [Text] / K. Morteza-Semnani, M. Saeedi, M. Akbarzadeh // Journal of Essential Oil Research. – 2008. – Vol. 20, Issue 2. – P. 107–109. doi: 10.1080/10412905.2008.9699966

6. Wojtyniak, K. Leonurus cardiaca L. (motherwort): a review of its phytochemistry and pharmacology [Text] / K. Wojtyniak, M. Szymański, I. Matławska // Phytotherapy Research. – 2012. – Vol. 27, Issue 8. – P. 1115–1120. doi: 10.1002/ptr.4850

7. Державна фармакопея України [Текст] / Держ. п-во “Науково–експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид., 2 доп. – Х.: Держ. п-во «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

8. Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс]. – Інформаційний фонд. – Режим доступу: http://www.drlz.com.ua/

9. European Pharmacopoeia [Text]. – 8-th ed. – Strasbourg: European Department for the Quality of Medicines, 2011. – P. 1324–1325.

10. Александрова, А. Е. Настойки, экстракты, эликсиры и их стандартизация [Текст] / А. Е. Александрова, А. П. Арзамасцев, В. Л. Багирова и др. – Санкт-Петербург: Спец. Лит, 2001. – 223 с.

11. Гризодуб, О. І. Особливості фармакопейних підходів щодо кількісного визначення лікарської рослинної сировини та сумарних фітопрепаратів [Текст] / О. І. Гризодуб, О. А. Євтіфєєва, К. І. Проскуріна // Фармаком. – 2012. – № 3. – С. 7–31.

12. Цуркан, О. О. Дослідження іридоїдів Vitex agnus-castus L. та V. cannabifolia Sieb. [Текст] / О. О. Цуркан, І. В. Ніженковська, О. В. Ющишена та ін. // Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 101–104.

13. Иванова, Л. Р. Определение иридоидов в траве татарника колючего (Onopordum acanthium L., род Onopordum) [Текст] / Л. Р. Иванова, Л. И. Бутенко, Л. В. Лигай // Химия растительного сырья. – 2010. – № 4. – С. 131–133.

14. Данилов, С. А. Світова флора седативних лікарських рослин, сучасний асортимент їх препаратів в Україні та доцільність створення нових засобів [Текст] / С. А. Данилов, С. Ю. Штриголь, О. В. Товчига, С. І. Степанова, Д. І. Дмитрієвський, А. М. Комісаренко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5. – С. 88–89.

15. Popescu, M. L. Contributions to the pharmacognostical and phytobiological study on Leonurus cardiaca L. (Lamiaceae) [Text] / M. L. Popescu, М. Dinu, О. Toth // Farmacia. – 2009. – Vol. 57, Issue 4. – P. 424–431.Copyright (c) 2016 Павло Сергійович Омельченко, Євген Володимирович Гладух, Ірина Сергіївна Бурлака

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)