DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2016.75073

Аналіз жирнокислотного складу сировини хости ланцетолистої

Вікторія Василівна Процька, Олександра Анатоліївна Кисличенко, Ірина Олександрівна Журавель

Анотація


Хости – баготорічні декоративні рослини, що використовуються в народній медицині Сходу для лікування запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, зокрема кашлю та фаринголарингіту, фолікулітів, маститів, уретритів, синців та дисменореї.

Метою роботи було дослідження якісного складу та кількісного вмісту жирних кислот в кореневищах з коренями, листі та квітках хости ланцетолистої.

Матеріали і методи. Жирнокислотний склад сировини хости ланцетолистої було досліджено методом газової хроматографії, який заснований на утворенні метилових естерів жирних кислот з наступним їх визначенням.

Результати і обговорення. В результаті дослідження сукупно в усіх видах сировини виявлено 16 жирних кислот, з яких ідентифіковано 13. В усіх видах сировини кількісно переважали ненасичені жирні кислоти. Їх загальний вміст в перерахунку на суму жирних кислот в кореневищах з коренями складав 73.82 %, в листі – 64.9 %, а у квітках хости ланцетолистої їх вміст відповідав 69.15 %.

В кореневищах з коренями, листі та квітках хости ланцетолистої в значній кількості накопичувались лінолева та пальмітинова жирні кислоти. Крім того, в кореневищах з коренями спостерігали високий вміст олеїнової кислоти – 20.63 %, в листі переважно накопичувалась ліноленова кислота – 38.78 %. В квітках в значній кількості виявлено олеїнову та арахінову жирні кислоти. Їх вміст був майже однаковий і відповідав 15.15 % та 15.83 %. Ейкозанова, бегенова та лігноцеринова жирні кислоти в усіх досліджуваних видах сировини накопичувались в незначній кількості і їх вміст становив менше 1.00 %.

Висновки. У кореневищах з коренями, листі та квітках хости ланцетолистої в значній кількості містилися ненасичені жирні кислоти. Домінуючими кислотами в усіх досліджуваних видах сировини були пальмітинова та лінолева, а вміст ейкозанової, бегенової та лігноцеринової жирних кислот склав менше 1.00 %


Ключові слова


хоста ланцетолиста; жирні кислоти; газова хроматографія; якісне визначення; кількісний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Boiko, I. V. (2008). Istoriia introduktsii ta systematychne polozhennia rodu Hosta Tratt. Introduktsiia roslyn, 3, 18–21.

Mironova, L. N., Reut, A. A. (2015). Hostyi dlya zelenogo stroitelstva na Yujnom Urale. Vestnik Udmurtskogo universiteta, 25 (2), 51–57.

Himina, N. I. (2005). Hostyi. Moscow: Kladez – Buks, 95.

Liu, Q., Sun, G., Wang, S., Lin, Q., Zhang, J., Li, X. (2014). Analysis of the variation in scent components of Hosta flowers by HS-SPME and GC–MS. Scientia Horticulturae, 175, 57–67. doi: 10.1016/j.scienta.2014.06.001

Liu, N., Sun, G., Xu, Y., Luo, Z., Lin, Q., Li, X. et. al. (2013). Anthocyanins of the genus of Hosta and their impacts on tepal colors. Scientia Horticulturae, 150, 172–180. doi: 10.1016/j.scienta.2012.10.030

Li, R. (2012). Chemical constituents and biological activities of genus Hosta (Liliaceae). Journal of Medicinal Plants Research, 6 (14). doi: 10.5897/jmpr11.1123

Kim, C. S., Kwon, O. W., Kim, S. Y., Lee, K. R. (2014). Flavonoid Glycosides fromHosta longipes, Their Inhibition on NO Production, and Nerve Growth Factor Inductive Effects. Journal of the Brazilian Chemical Society. doi: 10.5935/0103-5053.20140060

Yada, H., Kimura, T., Suzuki, M., Ohnishi-Kameyama, M., Shinmoto, H. (2010). New Steroidal Saponin fromHosta sieboldiana. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 74 (4), 861–864. doi: 10.1271/bbb.90807

Cherepanov, S. K. (1995). Sosudistyie rasteniya Rossii i sopredelnyih gosudarstv. Sankt-Peterburg, 524.

Wang, J.-S., Liu, H.-Y., Li, C.-S., Di, Y.-T., Li, S.-L., He, H.-P. (2014). Patent No. CN 201310584941. Application of hosta plantaginea flower water extract to cigarettes. No. CN 103549640 A, declared: 20.11.2013; published: 05.02.2014.

Demeshko, O. V., Kovalov, S. V., Myhal, A. V. (2012). Vyvchennia lipofilnykh spoluk albitsii lenkoranskoi. Farmatsevtychnyi chasopys, 3, 35–38.

Oshytko, R. V., Hrytsyk, A. R. (2012). Vyvchennia zhyrnokyslotnoho skladu nasinnia hlodu odnomatochkovoho (Crataegus monogyna) ta hlodu zghladzhenoho (Crataegus laevigata) i perspektyvy zastosuvannia zhyrnoi olii hlodiv u medytsyni. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia, 1 (26), 48–53.

Sedelnikova, L. L., Kukushkina, T. A. (2015). Biologicheski aktivnyie veschestva vegetativnyih organov Hosta lancifolia Engl. (Hostaceae). Himiya rastitelnogo syirya, 3, 199–204. doi: 10.14258/jcprm.201503562

Musienko, S. G., Kislichenko, V. S. (2012). Zhirnokislotniy sklad sirovini lavru blagorodnogo. Ukrayinskiy medichniy almanah, 15 (6), 119–120.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойко, І. В. Історія інтродукції та систематичне положення роду Hosta Tratt [Текст] / І. В. Бойко // Інтродукція рослин. – 2008. – № 3. – С. 18–21.

2. Миронова, Л. Н. Хосты для зеленого строительства на Южном Урале [Текст] / Л. Н. Миронова, А. А. Реут // Вестник Удмуртского университета. – 2015. – Т. 25, Вып. 2. – С. 51–57.

3. Химина, Н. И. Хосты [Текст] / Н. И. Химина. – М.: Кладезь – Букс, 2005. – 95 с.

4. Liu, Q. Analysis of the variation in scent components of Hosta flowers by HS-SPME and GC–MS [Text] / Q. Liu, G. Sun, S. Wang, Q. Lin, J. Zhang, X. Li // Scientia Horticulturae. – 2014. – Vol. 175. – P. 57–67. doi: 10.1016/j.scienta.2014.06.001

5. Liu, N. Anthocyanins of genus of Hosta and their impact on tepal colors [Text] / N. Liu, G. Sun, Y. Xu, Z. Luo, Q. Lin, X. Li et. al. // Scienta Horticulturae. – 2013. – Vol. 150. – P. 172–180. doi: 10.1016/j.scienta.2012.10.030

6. Li, R. Chemical constituents and biological activities of genus Hosta (Liliaceae) [Text] / R. Li // Journal of Medicinal Plants Research. – 2012. – Vol. 6, Issue 14. doi: 10.5897/jmpr11.1123

7. Kim, C. S. Flavonoid glicosides from Hosta longipes, their inhibition on NO production, and nerve growth factor inductive effects [Text] / C. S. Kim, O. W. Kwon, S. Y. Kim, K. R. Lee // Journal of the Brazilian Chemical Society. – 2014. doi: 10.5935/0103-5053.20140060

8. Yada, H. New steroidal saponin from Hosta sieboldiana [Text] / H. Yada, T. Kimura, M. Suzuki, M. Ohnishi-Kameyama, H. Shinmoto // Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. – 2010. – Vol. 74, Issue 4. – P. 861–864. doi: 10.1271/bbb.90807

9. Черепанов, С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств [Текст] / С. К. Черепанов. – СПб., 1995. – 524 с.

10. Patent No. CN 201310584941. Application of hosta plantaginea flower water extract to cigarettes [Text] / Wang J.-S., Liu H.-Y., Li C.-S., Di Y.-T., Li S.-L., He H.-P. – No. CN 103549640 A, declared: 20.11.2013; published: 05.02.2014.

11. Демешко, О. В. Вивчення ліпофільних сполук альбіції ленкоранської [Текст] / О. В. Демешко, С. В. Ковальов, А. В. Мигаль // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3. – С. 35–38.

12. Ошитко, Р. В. Вивчення жирнокислотного складу насіння глоду одноматочкового (Crataegus monogyna) та глоду згладженого (Crataegus laevigata) і перспективи застосування жирної олії глодів у медицині [Текст] / Р. В. Ошитко, А. Р. Грицик // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – № 1 (26). – С. 48–53.

13. Седельникова, Л. Л. Биологически активные вещества вегетативных органов Hosta lancifolia Engl. (Hostaceae) [Текст] / Л. Л. Седельникова, Т. А. Кукушкина // Химия растительного сырья. – 2015. – № 3. – С. 199–204. doi: 10.14258/jcprm.201503562

14. Мусієнко, С. Г. Жирнокислотний склад сировини лавру благородного [Текст] / С. Г. Мусієнко, В. С. Кисличенко // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 6. – С. 119–120.Copyright (c) 2016 Вікторія Василівна Процька, Олександра Анатоліївна Кисличенко, Ірина Олександрівна Журавель

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)