DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2016.86172

Розробка методики якісного аналізу грициків звичайних трави для включення у проект національної монографії до державної фармакопеї україни

Вікторія Юріївна Кузнєцова, Вікторія Сергіївна Кисличенко, Еліна Едуардівна Котова, Андрій Георгієвич Котов, Наталя Анатоліївна Сущук

Анотація


Грициків трава описана у ДФ СРСР ХІ видання, Британській трав’яній фармакопеї (BHP,1996 «Shepherd´s Purse»), Французькій фармакопеї (Pharmacopee Francaise, 1998 «Bourse A Pasteur») та Німецькому фармацевтичному кодексі (Монографія DAC 2004 «Hirtentäschelkraut»). Раніше повідомлялося, що у ДФ СРСР ХІ видання відсутні сучасні методи ідентифікації біологічно активних речовин трави грициків звичайних, а наводиться ідентифікація лише за зовнішніми та мікроскопічними діагностичними ознаками.

Мета. Розробка методик ідентифікації грициків звичайних трави методом ТШХ, гармонізованих з вимогами ДФУ до ЛРС для включення до проекту національної монографії «Грициків звичайних трава».

Методи. Для досягнення поставленої мети використовували уніфіковані методики аналізу фенольних сполук та амінокислот методом ТШХ, які описані в монографіях Державної фармакопеї України.

Результати. Виходячи із хімічного складу, застосування у медицині та підходів до стандартизації, для ідентифікацій методом ТШХ обрані такі класи сполук: флавоноїди, гідроксикорічні кислоти та амінокислоти. Розробку методик проводили сумісно з їх валідацією відповідно до вимог загальної статті ДФУ.

Висновки. Обґрунтована передумова розробки розділу «Ідентифікація» для включення у ДФУ монографії «Грициків трава». Розроблено методики ідентифікації флавоноїдів сумісно з гідроксикоричними кислотами, а також амінокислот за допомогою метода ТШХ. Проведено аналіз різних зразків трави грициків звичайних методом ТСХ в умовах розроблених методик. Підтверджено можливість включення розділів «Ідентифікація С» ідентифікація флавоноїдів та «Ідентифікація D» ідентифікація амінокислот у проект національної монографії «Грициків трава» методом ТШХ за розробленими методиками


Ключові слова


Державна фармакопея України; грициків звичайних трава; флавоноїди; гідроксикоричні кислоти; амінокислоти

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolisnyk, Yu. S. (2016). Farmakohnostychne doslidzhennya Capsella bursa-pastoris (L.) Medik [Pharmacognostic study of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik]. Kharkiv, 23.

Larina, S. Yu., Saulich, M. I. (2008). Areal i zona vredonosnosti pastushey sumki Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Semeystvo Kapustnyie Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.), rod Pastushya sumka Capsella Medik. Vestnik zaschityi rasteniy, 1, 46–47.

Al-Khalil, S. (2000). Chemical constituents of Capsella bursa-pastoris. Alexandria Journal of Pharmaceutical Sciences, 14 (2), 91–94.

Assessment report on Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus, herba (2010). European Medicines Agency, 20. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2011/01/WC500100944.pdf

Song, N., Xu, W., Guan, H., Liu, X., Wang, Y., Nie, X. (2007). Several flavonoids from Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Asian Journal of Traditional Medicines, 2 (6), 218–222.

Bekker, N. P., Ul'chenko, N. T., Hlushchenkova, A. Y. (2002). Lipidyi vozdushnoy chasti Capsella bursa-pastoris. Chemistry of natural compounds, 38 (6), 610–611.

Hasan, N. R., Ali, M. R., Shakier, S. M., Khudhair, A. M., Hussinet, M. S., Kadum, Y. A., Mohammed, A. I. et. al. (2013). Antibacterial Activity of Aqueous and Alcoholic Extracts of Capsella Bursa against Selected Pathogenic Bacteria. American Journal of BioScience, 1 (1), 6–10. doi: 10.11648/j.ajbio.20130101.12

Alizadeh, H., Jafari, B., Babae, T. (2012). The study of antimicrobial effect of Capsella bursa-pastoris on some of gram positive and gram negative bacteria. Journal of Basic and Applied Sciences, 2 (7), 6940–6946.

Stepanova, E. F., Vasilenko, Yu. K., Frolova, L. M. (1992). Ispolzovanie vyisushennyih izvlecheniy iz travyi pastushey sumki v kachestve gepatozaschitnyih sredstv. Pharmacy, 43 (2), 9–10.

Derzhavnyy reyestr likars'kykh zasobiv Ukrayiny. Mіnіsterstvo ohoroni zdorov'ja Ukraini. Available at: www.drlz.com.ua

Arzamastseva, A. P., Samyilinoy, I. A. (Eds.) (2002). Lekarstvennyie rastitelnyie sredstva sprav. Moscow: GEOTAR MED, 288.

British Herbal Pharmacopea (1996). British Herbal Medicine Association, 169–170.

Deutscher arzneimittel codex. Available at: http://dacnrf.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=26

Pharmacopee Francaise. Available at: www.http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Pharmacopee-francaise-Plan-Preambule-index

Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR. Obschin metodyi analiza. Lekarstvennoe rastitelnoe syire (1990). Moscow: Medicine, 308–309.

Kotov, A. H. (2011). Pravyla vykladannya ta poryadok rozrobky monohrafiy na likars'ku roslynnu syrovynu. Upravlinnya, ekonomika ta zabezpechennya yakosti v farmatsiyi, 6 (20), 16–22.

Kotov, A. H. (2012). Pravyla vykladannya ta poryadok rozrobky monohrafiy na likars'ku roslynnu syrovynu. Upravlinnya, ekonomika ta zabezpechennya yakosti v farmatsiyi, 1 (21), 4–10.

Grizodub, A. I., Georgievskiy, G. V., Tihonenko, T. M. Georgievskiy, V. P. (2004). Problemyi vvedeniya monografiy na lekarstvennoe rastitelnoe syire v Gosudarstvennuyu Farmakopeyu Ukrainyi. Farmakom, 4, 3–17.

Kyslychenko, V. S., Kuznyetsova, V. Yu., Kolisnyk, Yu. S. (2014). Pro neobkhidnist' rozrobky monohrafiyi «Hrytsykiv trava» dlya vvedennya do Derzhavnoyi farmakopeyi Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh prats' spivrobitnykiv NMAPO imeni P. L. Shupika, 23 (4), 281–287.

Derzhavna Farmakopeya Ukrayiny. Vol. 1 (2015). Kharkiv: Derzhavne pidpryyemstvo “Naukovo-ekspertnyy farmakopeynyy tsentr”, 83.

Kotova, E. E., Kotov, A. H. (2015). Systematyzatsiya farmakopeynykh vymoh do metodiv kontrolyu yakosti likars'koyi roslynnoyi syrovyny. Unifikovani TShKh metodyky. Farmakom, 1, 41–47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Колісник, Ю. С. Фармакогностичне дослідження Capsella bursa-pastoris (L.) Medik [Текст]: автореф. дис. … канд. фарм. наук / Ю. С. Колісник. – Х., 2016. – 23 с.

Ларина, С. Ю. Ареал и зона вредоносности пастушьей сумки Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Семейство Капустные Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.), род Пастушья сумка Capsella Medik [Текст] / С. Ю. Ларина, М. И. Саулич // Вестник защиты растений. – 2008. – № 1. – С. 46–47.

Al-Khalil, S. Chemical constituents of Capsella bursa-pastoris [Text] / S. Al-Khalil // Alexandria Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2000. – Vol. 14, Issue 2. – Р. 91–94.

4. Assessment report on Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus, herba [Text]. – European Medicines Agency, 2010. – 20 р. – Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2011/01/WC500100944.pdf

 Song, N. Several flavonoids from Capsella bursa-pastoris (L.) Medik [Text] / N. Song, W. Xu, H. Guan, X. Liu, Y. Wang, X. Nie // Asian Journal of Traditional Medicines. – 2007. – Vol. 2, Issue 6. – P. 218–222.

 Беккер, Н. П. Липиды воздушной части Capsella bursa-pastoris [Текст] / Н. П. Беккер, Н. Т. Ульченко, А. И. Глущенкова // Химия природных соединений. – 2002. – Т. 38, № 6. – С. 610–611.

 Hasan, N. R. Antibacterial activity of aqueous and alcoholic extracts of Capsella bursa-pastoris against selected pathogenic bacteria [Text] / N. R. Hasan, M. R. Ali, S. M. Shakier, A. M. Khudhair, M. S. Hussinet, Y. A. Kadum, A. I. Mohammed et. al. // American Journal of BioScience. – 2013. – Vol. 1, Issue 1. – P. 6–10. doi: 10.11648/j.ajbio.20130101.12

 Alizadeh, H. The study of antimicrobial effect of Capsella bursa-pastoris on some of gram positive and gram negative bacteria [Text] / H. Alizadeh, B. Jafari, T. Babae // Journal of Basic and Applied Sciences. – 2012. – Vol. 2, Issue 7. – P. 6940–6946.

 Степанова, Э. Ф. Использование высушенных извлечений из травы пастушьей сумки в качестве гепатозащитных средств [Текст] / Э. Ф. Степанова, Ю. К. Василенко, Л. М. Фролова // Фармация. – 1992. – Т. 43, № 2. – С. 9–10.

Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс]. – Міністерство охорони здоров'я України. – Режим доступу: www.drlz.com.ua

 Лекарственные растительные средства [Текст] / под ред. А. П. Арзамасцева, И. А. Самылиной. – М.: ГЭОТАР МЕД, 2002. – 288 с.

. British Herbal Pharmacopea [Text]. – British Herbal Medicine Association, 1996. – P. 169–170.

Deutscher arzneimittel codex [Electronic resource]. – Available at: http://dacnrf.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=26

Pharmacopee Francaise [Electronic resource]. – Available at: www.http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Pharmacopee-francaise-Plan-Preambule-index

Государственная фармакопея СССР. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырьe [Текст]. – М.: Медицина, 1990. – С. 308–309.

 Котов, А. Г. Правила викладання та порядок розробки монографій на лікарську рослинну сировину [Текст] / А. Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – Т. 6, № 20. – С. 16–22.

Котов, А. Г. Правила викладання та порядок розробки монографій на лікарську рослинну сировину [Текст] / А. Г. Котов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – Т. 1, № 21. – С. 4–10.

Гризодуб, А. И. Проблемы введения монографий на лекарственное растительное сырье в Государственную Фармакопею Украины [Текст] / А. И. Гризодуб, Г. В. Георгиевский, Т. М. Тихоненко, В. П. Георгиевский // Фармаком. – 2004. – № 4. – С. 3–17.

 Кисличенко, В. С. Про необхідність розробки монографії «Грициків трава» для введення до Державної фармакопеї України [Текст] / В. С. Кисличенко, В. Ю. Кузнєцова, Ю. С. Колісник // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Т. 23, № 4. – С. 281–287.

 Державна Фармакопея України. Т. 1 [Текст]. – Харків: Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”, 2015. – 83 с.

Котова, Е. Е. Систематизація фармакопейних вимог до методів контролю якості лікарської рослинної сировини. Уніфіковані ТШХ- методики [Текст] / Е. Е. Котова, А. Г. Котов // Фармаком. – 2015. – № 1. – С. 41–47.







Copyright (c) 2016 Вікторія Юріївна Кузнєцова, Вікторія Сергіївна Кисличенко, Еліна Едуардівна Котова, Андрій Георгієвич Котов, Наталя Анатоліївна Сущук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)