DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2017.91895

Вивчення впливу концентрації зволожувача та методу гранулювання на технологічні властивості гранул цеоліту природного

Vasiliy Rybachuk

Анотація


Мета: вивчити вплив методу гранулювання, виду та концентрації допоміжних речовин на технологічні властивості гранул цеоліту природного.

Методи: Гранули готували з використанням лабораторних екструдера, змішувача-гранулятора та дражувального котла. Згідно методик ДФУ, визначали насипну густину до та після усадки, плинність, стійкість гранул до стирання та час розпадання .

Результати: За результатами проведених досліджень вивчено вплив методу гранулювання на технологічні властивості гранул, обґрунтовано оптимальні концентрації крохмального картопляного клейстеру та розчину полівінілпіролідону на рівні 7–10 % та 5–10 %, як зв’язуючих речовин для отримання гранул цеоліту природного при гранулюванні за допомогою екструдера, змішувача-гранулятора та дражувального котла.

Висновки: Доведено вплив виду та концентрації зволожувача, а також способу гранулювання на технологічні властивості гранул цеоліту природного. Результати експериментальних досліджень будуть використані у подальшому при розробці складу та технології таблеток, що містять цеоліт природний як активний фармацевтичний інгредієнт


Ключові слова


цеоліт природний; гранули; допоміжні речовини; плинність; насипна густина; час розпадання; стійкість до стирання

Повний текст:

PDF

Посилання


Gad, S. C. (Ed.) (2008). Pharmaceutical manufacturing handbook: Production and processes. New Jersey: John Wiley & Sons, 1384.

Mudgal, V., Madaan, N., Mudgal, A., Singh, R. B., Mishra, S. (2010). Effect of Toxic Metals on Human Health. The Open Nutraceuticals Journal, 3 (1), 94–99. doi: 10.2174/18763960010030100094

Yulish, E. I., Krivuschev, B. I. (2011). Enterosorption method in the treatment of intoxication syndrome. Child’s Health, 4 (31), 25–28.

Scott, M. A., Kathleen, A. C., Prabir, K. D. (Eds.) (2003). Handbook of zeolite science and technology. New York: Marcel Dekker, 1204.

Bondarev, E. V., Ribachuk, D. V., Tkachova, O. V. et. al. (2003). Bivchennya gostroi і spetsifіchnoi toksichnostі novogo enterosorbenta substantsіi tseolіtu [The study of acute toxicity and specific new zeolite sorbent substance]. Pharmaceutical journal, 1, 96–99.

Ribachuk, V. D., Ribachuk, D. V. (2010). Vivchennya vplivu dopomіzhnih rechovin na presuemіst' poroshku tseolіtu prirodnogo [Study influence of excipients on natural zeolite powder compressability]. News of Pharmacy, 3, 13–15.

Ribachuk, V. D. (2011). Vivchennya vologopoglinannya model'nih sumіshei z tseolіtom prirodnim [Study moisture adsorption of model mixtures of natural zeolite]. News of Pharmacy, 2, 15–17.

Ribachuk, V. D. (2016). Vivchennya kіnetiki utvorennya granul tseolіtu prirodnogo pri rіznih sposobah granulyuvannya [The kinetic of growth of natural zeolite granules at different ways of granulation]. Annals of Mechnikov Institute, 4, 88–96.

Kovalenko, V. N. (Ed.) (2014). Kompendium 2014 – lekarstvennie preparati [Compendium 2014 – Pharmaceutical medicines]. Kyiv: MORION, 2448.

Derzhavna farmakopeya Ukraini [The State Pharmacopoeia of Ukraine] (2015). Kharkіv: Derzhavne pіdpryiemstvo «Ukrains'kyj naukovyi farmakopejnyj centr yakostі lіkars'kyh zasobіv», 1130.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Pharmaceutical manufacturing handbook: Production and processes [Text] / S. C. Gad (Ed.). – New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. – 1384 p.

Mudgal, V. Effect of toxic metals on human health [Text] / V. Mudgal, N. Madaan, A. Mudgal, R. B. Singh, S. Mishra // The Open Nutraceuticals Journal. – 2010. – Vol. 3, Issue 1. – Р. 94–99. doi: 10.2174/18763960010030100094

Yulish, E. I. Enterosorption method in the treatment of intoxication syndrome [Text] / E. I. Yulish, B. I. Krivuschev // Child’s Health. – 2011. – Vol. 4, Issue 31. – Р. 25–28.

Handbook of zeolite science and technology [Text] / M. A. Scott, A. C. Kathleen, K. D. Prabir (Eds.). – NY: Marcel Dekker, 2003. – 1204 p.

Бондарєв, Є. В. Bивчення гострої і специфічної токсичності нового ентеросорбента субстанції цеоліту [Текст] / Є. В. Бондарєв, Д. В. Рибачук, О. В. Ткачова та ін. // Фармацевтичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 96–99.

Рибачук, В. Д. Вивчення впливу допоміжних речовин на пресуємість порошку цеоліту природного [Текст] / В. Д. Рибачук, Д. В. Рибачук // Вісник фармації. – 2010. – № 3. – С. 13–15.

Рибачук, В. Д. Вивчення вологопоглинання модельних сумішей з цеолітом природним [Текст] / В. Д. Рибачук // Вісник фармації. – 2011. – № 2. – С. 15–17.

Рибачук, В. Д. Вивчення кінетики утворення гранул цеоліту природного при різних способах гранулювання [Текст] / В. Д. Рибачук // Annals of Mechnikov Institute. – 2016. – № 4. – С. 88–96.

Компендиум 2014 – лекарственные препараты [Текст] / ред. В. Н. Коваленко. – К.: Морион, 2014. – 2448 с.

Державна Фармакопея України. Т. 1 [Текст]. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – 1130 с.Copyright (c) 2017 Василь Дмитрович Рибачук

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)