SOCIAL REHABILITATION OF TEENAGERS FROM RISK GROUPS

Nadiia Bejko

Abstract


The article is a theoretical analysis of the problems of social rehabilitation of adolescents from families at risk. The essence and content of social rehabilitation of adolescents.

Keywords


teenagers; family; risk group; rehabilitation

References


Николаєва В. І. Соціально-педагогічна робота з сім’ями групи ризику / В. І. Николаєва // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: зб. наук. праць. – Серія №11. – К. : НПУ імені М.П.Дра-гоманова, 2007. – Вип. 5. (Частина ІІ) – С.85-89.

Николаєва В. Підлітки із сімей груп ризику як об’єкт соціально-педагогічної реабілітації / В. І. Николаєва // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту імені Т.Г.Шевченка. Випуск 50. Серія: педагогічні науки. – Чернігів : ЧДПУ, 2008. – С.137-141.

Каптеров П.Ф. Про сімейне виховання. Навч. посібник для студ. Вищ. І середовищ. Пед. Учеб. Закладів. - М.: Академія, 2002

Олиференко Л.Я. Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику. - М.: Академія, 2002

Куликова Т.А. Сімейна педагогіка та домашнє виховання: Підручник для студ. Пед. Учеб. Закладів. - 2-е видання, виправлене і доповнене. - М.: «Видавничий центр« Академія », 2007

Оржеховська В.М. Про концепцію превентивного виховання дітей і молоді // Практична психологія та соціальна робота. - №3. - 2001. – С.8-9.

Попелишко О.А. Оцінка сучасного стану протиправної поведінки неповнолітніх // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 1999. – Вип.43: Педагогіка і психологія. – С.191-199.
Copyright (c) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.