DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191759

СЕМАНТИКА МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ В HARD-AND-HEAVY

Лариса Васильєва

Abstract


Мета статті – висвітлення семантичних особливостей музичної композиції hard-and-heavy. Методологія дослідження спирається на комплексний підхід із застосуванням системно-структурного, функціонального та компаративного методів, що дозволяє дослідити особливості семантики музичної композиції в hard-and-heavy на інтонаційно-тематичному, жанровому, композиційному рівнях. Наукова новизна полягає у описанні моделей структурної та семантичної організації композицій hard-and-heavy на основі дослідження процесів формоутворення, тематичної та структурної організації. Висновки. Нard-and-heavy використовує різноманітні типи форм – від простих до складних, дзеркально-симетричних, відкритих, альтернативних, які будуються на основі одного з трьох типів тематичної організації: монорифовому, полірифовому, спіральному. Структурні моделі музичних форм hard-and-heavy складаються з урахуванням взаємодії жанрових ознак вокальної та інструментальної музики. Кожній структурній моделі відповідає узагальнена семантична модель з конкретною сферою значень. Орієнтирами для семантичної інтерпретації є усталені уявлення про типові форми. Семантична модель типової композиції hard-and-heavy має декілька приватних моделей, які виконують роль смислового сценарію, визначають функціональний і динамічний профіль твору і в сукупності утворюють семантичне поле даної форми.