Лінгвальні та екстралінгвальні засади формування перськомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки

Автор(и)

  • В’ячеслав Шовковий Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4876-2162
  • Тетяна Ільчук Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-0303.2021.8.02

Ключові слова:

методика навчання перської мови, перськомовна компетентність в діалогічному мовленні, перекладач у сфері забезпечення державної безпеки, перська мова

Анотація

У статті окреслені лінгвальні та екстралінгвальні засади формування перськомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки. Визначено, що в професійній сфері спілкування таких фахівців використовуються переважно такі функціональні типи діалогів: діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обговорення, які реалізуються за допомогою комунікативних стратегій (стратегія налагодження та підтримки відносин, стратегія уникнення конфлікту, аргументативна стратегія, стратегія дискредитації); також описано мовні засоби перської мови, які використовуються для реалізації означених стратегій. Описано також структурно-композиційні та лінгвальні особливості жанрів ділової бесіди, ділової телефонної розмови, дискусії, а також описані невербальні засоби комунікації та невербальна поведінка, притаманні іранцям у ситуаціях ділової комунікації.

Біографії авторів

В’ячеслав Шовковий, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української та іноземних мов та літератур

Тетяна Ільчук, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірантка 1 курсу кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур

Посилання

Avramenko O. O., Yakovenko L. V.,Shyyka V. YA (2015) Dilove spilkuvannya: Navchalʹnyy posibnyk. / Za nauk. red. O. O. Avramenko. Ivano-Frankivsʹk, «Lileya-NV», 160.

Barebina N. S. (2012) Kognitivnyy aspekt kontrargumentatsii // Vestnik IGLU. 1 (17).

Bezuhla L. R. (2008) Komunikatyvnoprahmatychni kharakterystyky implitsytnykh smysliv u nimetsʹkomovnomu dyskursi: dys. … dokt. filol. nauk: 10.02.04 «Hermansʹki movy» / Bezuhla Liliya Rostyslavivna. Kharkiv. 570

Bosak K.I., Syvak L.M. (2016) Spivvidnoshennya ponyatʹ «superechka», «dyskusiya» i «polemika». Etychni aspekty kulʹtury dyskusiy / K. I. Bosak, L. M. Syvak // Molodyy vchenyy. 4. 346-349.

Halayevsʹka L. (2020) Vyvchennya movlennyevoho zhanru telefonna rozmova na urokakh ukrayinsʹkoyi movy v starshiy shkoli. Ukrayinsʹka mova i literatura v shkoli, 2-7.

Informatsiynyy visnyk OTU SBU za napryamom operatyvno-sluzhbovoyi diyalʹnosti z reyestratsiyi ta obrobky audioinformatsiyi. Kyyiv, 2002. 42. 17. Inv. №13/9410, tayemno.

Korobeynikova T. I. (2013) Formuvannya anhlomovnoyi kompetentnosti v dialohichnomu movlenni maybutnikh uchyteliv z vykorystannyam informatsiynokomunikatsiynykh tekhnolohiy : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoriya ta metodyka navchannya: hermansʹki movy» / T. I. Korobeynikova. Kyyiv. 23.

Kosareva Ye.V. (2016) Zhanrovoye svoyeobraziye delovoy besedy v aspekte russkogo yazyka kak inostrannogo // MNIZH. 2-4 (44).

Kosachova O. O. (2014) Spetsyfika vedennya dyskusiy u politychnykh tok-shou na vitchyznyanomu telebachenni [Elektronnyy resurs] / O. O. Kosachova // Kulʹtura Ukrayiny. Vyp. 45. 193-201.

Ma Minʹ (2018) Metodyka navchannya usnoho kytaysʹkoho dialohichnoho movlennya maybutnikh filolohiv. Kvalifikatsiyna naukova pratsya na pravakh rukopysu. Dys. kand. ped. nauk : 13.00.02 – teoriya ta metodyka navchannya (skhidni movy). Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyyiv, 199.

Oganesyan, Suren Gaykovich (1997) Argumentatsiya, yeyo predmetnaya oblast’ i vozmozhnosti : avtoreferat dis. ... doktora filosofskikh nauk : 09.00.01. Yerevan. 39.

Osnovy metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov (1986): [pod red. V. A. Bukhbindera, V. Shtrausa]. Kiyev : Vishcha shkola. 335.

Palekha YU. I. (2007) Etyka dilovykh vidnosyn: Navch. posib. Kyyiv: Kondor. 359.

Problemy dilovoho spilkuvannya po telefonu // http://www.etica.in.ua/problemi-dilovogospilkuvannya-po-telefonu/

Khitsenko L.I. (2016) Formuvannya sotsiokulʹturnoyi kompetentnosti maybutnikh spivrobitnykiv Sluzhby bezpeky Ukrayiny u protsesi inshomovnoyi profesiynoyi pidhotovky : dys. … kan. ped. nauk : 21.07.03 / Nats. akademiya SB Ukrayiny. Kyyiv. 271.

Chornobay O. (2016) Dovedennya (dokaz) i sprostuvannya yak vydy arhumentatsiyi / O. Chornobay // Visnyk Natsionalʹnoho universytetu „Lʹvivsʹka politekhnika». Seriya : Yurydychni nauky. 855. 264-273

Shadurskaya L. I. (2017) Natsional’nokul’turnaya spetsifika kommunikativnogo povedeniya iranskikh studentov // Belarus’– Iran –Rossiya: sotrudnichestvo v oblasti prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo: Materialy telemosta, 24 noyabrya 2016 g. / Redkol.: T.N. Mel’nikova (otv. red.) [i dr.]. – Minsk: BGMU. 137–142.

Yakubinskiy L. P. (1996) )Yazyk i yego funktsionirovaniye [Tekst] / L. P. Yakubinskiy / otv. red. A. A. Leont’yeva. Moskva: Nauka. 208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

Шовковий, В., & Ільчук, Т. (2021). Лінгвальні та екстралінгвальні засади формування перськомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки. ARS LINGUODIDACTICAE, (8), 13–24. https://doi.org/10.17721/2663-0303.2021.8.02

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛАХ