СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ КОНСПЕКТУВАННЯ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ

Автор(и)

  • Виолетта Лаппо Коломийський інститут Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Ukraine

Ключові слова:

метод конспектування, навчальний процес, лекційне заняття, студентська аудиторія, методи самостійної роботи, перцептивний конспект

Анотація

Стаття присвячена особливостям конспектування як одного з активних методів навчання в сучасній вищій школі. Узагальнюються основні підходи до означеного питання в історичному контексті та сучасній педагогічній науці. Аналізуються позитивні та негативні наслідки ведення конспектів під час лекційних занять. Автор відстоює методичну доцільність використання готової роздруківки лекційного матеріалу. Для досягнення ефективності застосування «перцептивного конспекту» в роботі з студентською аудиторією запропоновано низку практичних рекомендацій щодо його складання та оформлення.

Біографія автора

Виолетта Лаппо, Коломийський інститут Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології

Посилання

Активные методы обучения в акмеологии: учеб.пособие / под.ред. Н. С. Новикова. – СПб: СпбГиза, 2009. – 213 с.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи: підручник / А. М. Алексюк. – К: Либідь, 2008. – 558 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко – К: Либідь, 1997. – 376 с.

Джуринский А. Н. История педагогики древнего и средневекового мира: учеб.пособие / А. Н. Джуринский. – М.: Совершенство, 2004. – 545 с.

Как составить конспект [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.rudn.ru/fpkp/programs/program0504.html

Пащенко М. И. Активные методы обучения в подготовке будущих учителей / М. И. Пащенко // Вест. Житомир. гос. пед. ун-ту. – 2012. – N 6. – С. 215-218.

Технические средства обучения в преподавании общественных наук: теория и практика: сб. науч. статей: под. ред. Сеиенова Л. Р. – Ленинград: Лен издат, 1981.– 127 с.

Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки / С. А. Литвинова. – К.: Основа, 2001. – С. 70-71.

Чудиков В. А. Памятка молодого преподавателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.auditorium.ru

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-30