ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ У ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Автор(и)

  • Наталія Вовк

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2023.294094

Анотація

Метою роботи є висвітлити місце і роль освітньої компоненти «Івент-менеджмент» як складової освітньої програми першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Методологія дослідження – застосування загальнонаукових методів аналізу і синтезу, індукції і дедукції, узагальнення і абстрагування, оглядово-аналітичного, опису та порівняння, що дало змогу виявити особливості  набуття компетентностей управління та організації заходів у випускників спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» через вивчення дисципліни «Івент-менеджмент». Наукова новизна роботи полягає узагальненні і систематизації знань про навчальну дисципліну «Івент-менеджмент» в освітніх програмах українських ЗВО спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», в акцентуванні уваги на її особливостях з погляду сьогодення та перспектив її розвитку. Висновки. Проведене дослідження показало, що формування компетентностей управління та організації заходів у випускників спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є важливим компонентом їх подальшого розвитку та працевлаштування. У зв’язку із трансформацією бібліотечно-архівних установ у соціокомунікаційні центри та ростом популярності івент-індустрії зростає потреба у випускниках галузі, які можуть планувати, керувати та виконувати події різного роду. Це спричиняє необхідність включення до освітніх програм чи навчальних планів освітніх компонент, які пов’язані із івент-технологіями («Івент-менеджмент», «Креативний менеджмент», «Івент-технології», «Організація представницьких заходів» тощо). Лекційний матеріал таких курсів може включати в себе вивчення планування заходів, використання сучасних технологій для організації та просування івентів, а також управління бюджетами та інші ключові аспекти івент-індустрії. При організації практичних занять здобувачі можуть організовувати реальні івенти, де матимуть можливість набути досвід у плануванні та виконанні різних типів заходів, наприклад – корпоративні конференції, вечори творчості тощо.

Ключові слова: івент-менеджмент, освітня програма, компетентності, спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітня компонента.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Статті