Efficacy of complex treatment of acute necrotic pancreatitis using antibacterial drugs and polyvalent piobacteriophag

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2519-8025.2018.153838

Keywords:

bacteriophages, acute necrotic pancreatitis, antibacterial preparations, bacteria, microflora, complex treatment

Abstract

Among surgical diseases of the abdominal cavity, acute necrotic pancreatitis is important. The total lethality in this disease is 4.28 - 5.50 %, and with its destructive forms in the postoperative period, it reaches 20 - 40 % [1,2,3]. The number of cases in which the development of the disease involved antibiotic resistant microorganisms significantly increased. In this regard, the treatment of acute necrotic pancreatitis needs improvement.

Aim. Improvement of the treatment of patients with acute necrotizing pancreatitis with the complex application of polyvalent pyobacteriofag and antibacterial preparations.

Method. A bacteriological study was performed on patients with acute necrotic pancreatitis, in which 49 strains of microorganisms were isolated from the manure both in the control and the basic (experimental) group. For the treatment of acute necrotic pancreatitis, antibiotics were used in conjunction with polyvalent pyobacteriofag (main group). Only antibiotics were used to treat patients in the control group.

Main results. In the experimental group of patients with acute necrotic pancreatitis, associations of microorganisms that were acting together with antibiotics and polyvalent pyobacteriophag were isolated.

According to the data obtained, the use of antibiotics, in combination with polyvalent pyobacteriophage in the complex treatment of purulent necrotic pancreatitis, accelerated healing of surgical wounds and recovery of patients.

Thus, the data that were obtained as a result of the complex treatment of acute necrotic pancreatitis with the use of antibiotics and polyvalent pyobacteriophag purified, indicate that the treatment of patients in the main group, compared with the control, was more effective.

Conclusions. The use of the complex therapy with an antibiotic with polyvalent piobacteriofag reduces the cost of the treatment, which has an important social and economic significance.

It has been proved that the use of polyvalent piobactyrophag, together with antibiotics in the complex treatment of acute necrotic pancreatitis, reduced the duration of the treatment to 39 ± 4, and with the use of antibiotics alone, treatment continued for 42 ± 6 years.

With the use of this technique, patients’ wound healing was at 6 ± 2 days, while at the treatment with antibiotics only wound was cleared by 12 ± 3

Author Biographies

Valeriy Wojciechowski, O. O. Bogomolets National Medical University Tarasa Shevchenka blvd., 13, Kyiv, Ukraine, 01601

MD, Professor

Department of Microbiology, Virology and Immunology

Viktoriya Potochilova, Communal institution of Kyiv regional council "Kyiv Regional Clinical Hospital" Boggovutovska str., 1, Kyiv, Ukraine, 04107

Head of Department

Bacteriological department of the Central Committee of Labor and Social Development

References

 1. Shirbokov, V. P., Voitsekhovsky, V. G., Avdeyev, L. V., Yakimenko, A. I. (2018). Suchasni uyavlennya pro formuvannya ta poshirennya rezistentnosti mikroorganizmiv do antibiotikiv [Contemporary notions about the formation and spread of resistance of microorganisms to antibiotics]. Chernivtsi, 102–107.
 2. Krasilnikov, I. V., Lysko, K. A., Otrashevskaya, E. V., Lobastova, A. K. (2011). Preparaty bakteriofagov: kratkiy obzor sovremennogo sostoyaniya i perspektiv razvitiya [Bacteriophage preparations: a brief overview of the current state and development prospect]. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal, 26 (2 (2)), 33–37.
 3. Markov, I. S. (2012). Ostorozhno. antibiotiki:oranzhevіy signal trevogi! [Caution, antibiotics: orange alarm !]. Kyiv: Izdatel'stvo «ArtEk», 32.
 4. Mubarakshina, O. A. (2013). Primenenie preparatov bakteriofagov dlya lecheniya i profilaktiki bakterial'nykh LOR infektsiy. Farmateka. Spetsvypusk: pediatriya, s1-11, 10–14.
 5. Gabrielyan, N. I., Gorskaya, E. M., Tsirulnikova, O. M. (2012). Vozmozhnosty yspolzovanyia bakteryofahov v khyrurhyy y transplantolohyy [Possibilities of using bacteriophages in surgery and transplantology]. Vesnik of Transplantology of Artificial Organs, 14 (1), 106–113.
 6. d'Hérelle, F. (1917). Sur un microbe invisible antagoniste des bacilles dysentériques. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences–Series D, 165, 373–375.
 7. Aleshkin, A. V. (2015). Istoricheskiy obzor opyta primeneniya bakteriofagov v Rossii [Historical review of the experience of using bacteriophages in Russia]. Medical Council, 7, 12–17.
 8. Krivoruchko, A. І., Kopchak, V. M., Usenko, O. Yu., Goncharova, N. M., Balaka, S. M., Teslenko, S. M., Andreuschev, S. A. (2014). Classification of guest pancreatitis: a review of the international consensus in. Classics from Priinya in Atlanta. Klinichna khirurhiia, 9, 19–24.
 9. Holt, J. (1997). Opredelitel' bakteriy Berdzhi. Moscow: Mir, 800.
 10. Katter, E., Sulakvelidze, A. (Eds.) (2012). Bakteriofagi biologiya i prakticheskoe primenenie [Bacteriophage biology and practical application]. Moscow: Nauchnyy mir, 2012. 640 p.
 11. Klimushkin, E. I., Feoktistova, N. A., Vasil'ev, D. A. et. al. (2015). Vydelenie bakteriofagov, spetsifichnykh k Bacillus anthracis [Isolation of bacteriophages specific for Bacillus anthracis]. BioKirov-2015, 12.

Published

2019-01-15

How to Cite

Wojciechowski, V., & Potochilova, V. (2019). Efficacy of complex treatment of acute necrotic pancreatitis using antibacterial drugs and polyvalent piobacteriophag. ScienceRise: Biological Science, (6 (15), 34–38. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2018.153838

Issue

Section

Biological Sciences