Research of the conceptual principles of pharmaceutical industry sustainable development formation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2519-4852.2017.99344

Keywords:

pharmaceutical industry, development, sustainable development in pharmacy, the National Drug (Pharmaceutical) Policy

Abstract

The analysis of the current state of the pharmaceutical industry of the country indicates its poor ability to meet the requirements in medicines for people by criteria defined by the National Drug (Pharmaceutical) Policy: accessibility, quality and rational use of medicines, and consequently – the inability to provide the nation’s health potential and work ability. In this context, there is a necessity for more balanced and focused strategic development of the branch, in particular – based on the sustainable development paradigm.

Aim. The aim of research was to define the concept of the sustainable development and its importance for pharmaceutical industry of Ukraine.

Methods. System approach, the historical method, comparison and synthesis were used in the study.

Results. Review of the main approaches to the interpretation of the concepts of "development", "movement", "sustainability", and their correlation was carried out. It was determined that the sustainable development provides balance, quality change, expansion and potential opportunities realization. The necessity of Ukrainian pharmaceutical industry development as part of sustainable development philosophy and concept was substantiated.

Conclusion. Determination of the sustainable development in pharmacy, in which, based on the general stability principles, the National Drug Policy strategic objectives and common mechanism to ensure such development were considered, was displayed

Author Biographies

Svitlana Moroz, National University of Pharmacy Pushkinska str., 53, Kharkiv, Ukraine, 61002

PhD, Associate Professor

Department of Organization and Economics of Pharmacy

Rita Sahaidak-Nikityuk, National University of Pharmacy Pushkinska str., 53, Kharkiv, Ukraine, 61002

Doctor of Pharmacy, Professor, Head of Department

Department of processes and devices of chemical and pharmaceutical industries

Diana Zoidze, National University of Pharmacy Pushkinska str., 53, Kharkiv, Ukraine, 61002

PhD, Associate Professor

Department of Management and Administration 

References

 1. Rishennia VIII Natsionalnoho z’izdu farmatsevtiv Ukrainy Decision VIII National Congress of Pharmacists Ukrain] (2016). Kharkiv, 42. Available at: http://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/rishennya-VIII-zyzdu.pdf
 2. Shevchuk, V. Ya. (Ed.) (2009). Sustainable development of regions of Ukraine. Kyiv: NTUU «KPI», 197.
 3. Melnik, L. G., Hens, L. (Eds.) (2007). Socio-economic development of sustainable building. Sumy: ITD «Universitetska kniha», 1120.
 4. Mihalev, O. V. (2010). Ekonomicheskaya ustoychivost hozyaystvennyih sistem: metodologiya i praktika nauchnyih issledovaniy i prikladnogo analiza [Economic sustainability of economic systems: methodology and practice of scientific research and applied analysis]. Saint Petersburg: SPbAUE, 200.
 5. Omarov, Sh. A. Ohly. (2014). Otsinka staloho rozvytku rehioniv Ukrainy [Evaluation of Sustainable Development of Regions of Ukraine]. Problemy ekonomiky [Problems of Economics], 3, 139–150.
 6. Butenko, N. V. (2011). Kontseptsiia staloho ekonomichnoho rozvytku vitchyznianoi promyslovosti [The concept of sustainable economic development of the domestic industry]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 3, 15–25.
 7. Paton, B. Ye. (Ed.) (2012). National sustainable development paradigm of Ukraine. Kyiv: DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannya ta staloho rozvytku NAN Ukrayiny», 72.
 8. Nemchenko, A. S., Nazarkina, V. M., Panfilova, G. L., Kosyachenko, K. L., Hala, L. O.; Nemchenko, A. S. (Ed.) (2015). Organization and economics of pharmacy. Pharmaceutical Company providing the population. P. 1. Kharkіv: NFaU “Zoloti storinky”, 360.
 9. Yarmola, I. K. (2009). Udoskonalennya suchasny`x organizacijny`x zasad upravlinnya farmaciyeyu v Ukrayini [Improving organizational principles of modern management pharmacy in Ukraine]. Kyiv, 26.
 10. Taranenko, I. V. (2011). Innovatsіyniy imperativ stalogo rozvitku globalіzovanogo suspilstva [Innovation imperative of sustainable development globalized society]. Ekonomіchniy vіsnik Donbasu, 3, 51–56.
 11. Braterskiy, M. V., Batyuk, V. I., Ananeva, E. V.; Braterskiy, M. V. (Ed.) (2016). Chto est chto v mirovoy politike: slovar-spravochnik. Moscow: Izdatel'skij dom «Vycshaya shkola ekonomiki», 368.
 12. Sustainable Development Commission. Available at: http://www.sd-commission.org.uk/pages/our-role.html
 13. Pisklakova, V. P., Pisklakova, O. O., Prianychnikova, A. A. (2011). Stvorennia rehionalnoho monitorynhu yak zasobu realizatsii kontseptsii staloho rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system [The regional monitoring as a means of implementing the concept of sustainable socio-economic systems]. Bionika intelektu [Bionics intelligence], 3 (77), 78–84.
 14. Danilov-Danilyan, V. I. (2003). Ustoychivoe razvitie (teoretiko-metodologicheskiy analiz) [Sustainable development (theoretical and methodological analysis)]. Ekonomika i matematicheskie metody [Economics and Mathematical Methods], 39 (2), 123–135.
 15. Natsionalnaya strategiya ustoychivogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Belarus na period do 2030 goda [National Strategy for Sustainable Socio-Economic Development of the Republic of Belarus for the period till 2030] (2015). Economic Bulletin of the Research Institute of Economics of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, 4, 99.
 16. Kazieva, Zh. N. (2009). Ustoychivoe razvitie promyishlennosti (teoriya i metodologiya) [Sustainable Industrial Development (Theory and Methodology)]. Makhachkala, 47.
 17. Natsional'na polityka shchodo zabezpechennya likars'kymy zasobamy na period do 2025 roku [National policy on drugs for the period 2025] (2016). Available at: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20161117_2.html
 18. Posy`lkina, O. V., Bratishko, Yu. S., Svitly`chna, K. S. (2015). Diagnosty`ka stalogo social`no-ekonomichnogo rozvy`tku farmacevty`chny`x pidpry`yemstv [Diagnosis sustainable economic and social development of pharmaceutical companies]. Upravlinnya, ekonomika ta zabezpechennya yakosti v farmaciyi [Management, economics and quality assurance in pharmacy], 3 (41), 44–50.

Published

2017-04-29

How to Cite

Moroz, S., Sahaidak-Nikityuk, R., & Zoidze, D. (2017). Research of the conceptual principles of pharmaceutical industry sustainable development formation. ScienceRise: Pharmaceutical Science, (2 (6), 4–9. https://doi.org/10.15587/2519-4852.2017.99344

Issue

Section

Pharmaceutical Science