ІДЕАЛ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ДОКУМЕНТАХ ВСЕПРАВОСЛАВНОГО СОБОРУ

Автор(и)

  • Svetlana Shkil Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.159801

Ключові слова:

християнська культура, гідність особистості, етика відповідальності, персоналізм, гуманізм

Анотація

Метою дослідження є аналіз методів побудови концепції православної культури в документах Всеправос-лавного собору, характеристика типу ідеалу християнської культури, запропонована у документах цього собору. Мето-дологія дослідження полягає у використанні методів аналізу, синтезу, узагальнення, а також герменевтичного і компа-ративного підходів. Наукова новизна полягає у розумінні соціально-етичного проекту християнської культури, пропонованого у документах Всеправославного собору як сучасної форми християнського гуманізму, що виник під впливом персоналізму та екзистенціалізму. Висновки. Доведено , що у документах Всеправославного собору ідеал оновленого суспільства пропонується як вихід із кризового стану соціальності, пов’язаного з численними викли-ками часів модерну і постмодерну. Собор різко критикує індивідуалізм та колективізм, релятивізм та фундаменталізм. У документах собору також дається аналіз культури споживацтва та ліберальної глобалізації, які звинувачуються у процесах знеособлення. Пропонована модель християнської культури характеризується відкритістю, діалогічніс-тю, захистом гідності особистості, відстоюванням права на релігійну свободу. В основі цієї культури лежить етика відповідальності за іншого та все створене Богом. Ця етика відповідальності дієва лише за умови чутливості до потреб і страждань іншого, а її реалізація передбачає, крім соціального реформізму, значні миротворчі зусилля.

Біографія автора

Svetlana Shkil, Національний університет біоресурсів та природокористування України

доктор філософських наук, доцент кафедри філософії

Посилання

Аржаковський А. Очікуючи на Всеправославний собор. Духовний та екуменічний шлях. Книга 1 / Антуан Аржаковський. – Львів : Вид–во УКУ, 2013. – 452 с.

Аржаковський А. Очікуючи на Всеправославний собор. Духовний та екуменічний шлях. Книга 2 / Антуан Аржаковський. – Львів : Вид–во УКУ, 2014. – 560 с.

Аржаковський А. Чи можливе реформування православ’я? / Антуан Аржаковський, диякон Микола Де-нисенко. – К.: Відкритий Православний університет Святої Софії Премудрості Божої, Дух і Літера, 2017. – 88 с.

Говорун і Гаврилюк про Всеправославний собор [Електрон. ресурс] // Релігія в Україні. – Режим доступу: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/33470-gavrilyukgovorun-pro-vsepravoslavnij-sobor-zapitannya-vidpovidi.html.

Говорун К. Українська публічна теологія / Архімандрит Кирило (Говорун). – К.: Дух і літера, 2017. – 144 с.

Святий і Великий Всеправославний Собор. Документи. Крит, 2016. – К.: Відкритий Православний уні-верситет Святої Софії Премудрості Божої, Дух і Літера, 2016. – 112 с.

Arzhakovskyy A. (2013). Expecting the All-Orthodox Cathedral. Spiritual and ecumenical path. Book 1. Lviv :Vyd–vo UKU [in Ukrainian].

Arzhakovskyy A. (2014). Expecting the All-Orthodox Cathedral. Spiritual and ecumenical path. Book 2. Lviv : Vyd–vo UKU [in Ukrainian].

Arzhakovskyy A., Denysenko M. (2017). Is it possible to reform Orthodoxy? Kyiv: Vidkrytyy Pravoslavnyy universytet Svyatoyi Sofiyi Premudrosti Bozhoyi, Dukh i Litera [in Ukrainian].

Govorun and Gavrilyuk about the All-Orthodox Council. Retrieved from https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/33470-gavrilyukgovorun-pro-vsepravoslavnij-sobor-zapitannya-vidpovidi.html [in Ukrainian].

Hovorun K. (2017). Ukrainian Public Theology. Kyiv : Dukh i litera [in Ukrainian].

Holy and Great All-Orthodox Council. Documents Crete (2016). Kyiv : Vidkrytyy Pravoslavnyy universytet Svyatoyi Sofiyi Premudrosti Bozhoyi, Dukh i Litera [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-27

Номер

Розділ

Культурологія