Про композиційні особливості світських мініатюр у хоровій творчості В. Зубицького

Автор(и)

  • Maryna Varakuta Дніпропетровська академіяї музики ім. М. Глінки, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160187

Ключові слова:

хорова мініатюра, світська мініатюра, композиційна будова, структура, програмність

Анотація

Метою є виявлення особливостей композиційної будови хорових мініатюр світської тематики в творчості В. Зубицького. Методологія дослідження базується на історико-типологічному і функціональному методах аналізу. Історико-типологічний метод пов'язаний з проблемами історичного становлення жанру світської хорової мініатюри, функціональний метод створив можливості для багаторівневого аналізу, ґрунтованого на розумінні музичного твору як результату органічної взаємодії змісту і форми. Наукова новизна полягає у дослідженні композиційних структур жанру хорової мініатюри на сучасному етапі. Висновки. Композиційними особливостями світської хорової мініатюри В. Зубицького стають переважання малих форм з розвиненою внутрішньою структурою: багатофазність побудови, моноінтонаційність тематизму, фактурна диференціація фону та рельєфу. Музичний ряд конкретизується завдяки текстовій першооснові, тобто елементам програмності, у зв'язку з чим найважливішими властивостями стають порт-ретність, оповідання від однієї особи, відсутність сюжетності, наслідком чого є лаконізм форми і засобів.

Біографія автора

Maryna Varakuta, Дніпропетровська академіяї музики ім. М. Глінки

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії та теорії музики

Посилання

Бєлікова В. Характеристика музичної мови В. Зубицького на прикладі хору "Весільна" / В. Бєлікова // Музикознавство Дніпропетровщини : Зб. статей [Ред. Ю. М. Новіков]. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 3. – С. 21–24.

Герасимова-Персидская Н. Становление принципов хоровых композиций в русской и украинской музыке ХVII – начала XVIII вв. / Н. Герасимова-Персидская // Форма и стиль : Сб. научных трудов. Часть І / Отв. ред. Е. А. Ручьевская. – Л. : ЛОЛГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 1990. – С. 35–64.

Задерацкий В. В. Музыкальная форма / В. Задерацкий. – М.: Музыка, 1995. – Вып. 1. – 544 с.

Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции / Е. Назайкинский. – М. : Музыка, 1982. – 319 с.

Назайкинский Е. Поэтика музыкальной миниатюры / Е. Назайкинский // Е. В. Назайкинский. История

музыке : Избранные исследования. – М. : НИЦ "Московская консерватория", 2009. – С. 371–392.

Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма / Е. Ручьевская. – СПб.: Композитор, 1998.-268с.

Терещенко А. "Чумацькі пісні" Володимира Зубицького / А. Терещенко // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 3. – С. 10–15.

Щербакова Н. Ю. Принципи композиційної цілісності у вокальній творчості Ю. Іщенка : дис. …канд. Мистецтвознавства : 17.00.03 / Н. Ю Щербакова. – К., 2009. – 197 с.

Belikova, V. (2003) Characteristics of V.Zybitskyi's musical language by the example of the choir "Vesilna". The musicology of Dnipropetrovsk region : Collected works [Edited by Y. M. Novikov] [in Ukrainian].

Herasimova-Persidskaya, N. (1990) The formation of the choral compositions principles in the Russian and Ukrainian music of the XVII – early XVIII centuries. Editor in chief E. A. Ruchevskaya. L. : LOLNC named after N. A. Rymskyi-Korsakov [in Russian].

Zaderatskyi, V. (1995) The musical form. Moscow: Music [in Russian]

Nazaykinskyi, E. (1982) Logic of the musical composition. Moscоw: Music [in Russian].

Nazaykinskyi, E. (2009) The poetics of the musical miniature. Moscow: SRC "Moscow conservatory" [in

Russian].

Ruchievskaya, E. (1998) Classical musical form. St. Petersburg [in Russian].

Tereshchenko, A. (1990) Volodymyr Zybitskyi’s "Chumatsky songs". National oeuvre and ethnography. Kyiv [in Ukrainian].

Shcherbakova, N. (2009) The principles of the compositional integrity in Y. Ishenko’s vocal oeuvre. Music studies PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство