ЧЕРНІГІВСЬКА КОМПОЗИТОРСЬКА ШКОЛА НОВІТНЬОЇ ДОБИ: ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО ВТІЛЕННЯ

Автор(и)

  • Oleg Vasyuta Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160193

Ключові слова:

Чернігівська композиторська школа, художній стиль, симфонія, хор, камерно-інструментальна музика.

Анотація

Мета роботи передбачає обґрунтування особливостей творчого прояву чернігівської композиторської школи, яка знаходить своє яскраве втілення в творчості українського композитора Андрія Зименка. Методологія дослідження спирається на застосування діалектичного методу музикології і узагальнення, що дає змогу з’ясувати закономірності структурної будови музичного твору, дослідити внутрішню суперечність між змістом і формою втілення як джерела музичного саморуху. Компаративістський метод у поєднанні з проблемно-музикологічним сприяє виявленню неповторності чернігівської композиторської школи на сучасному етапі. Наукова новизна полягає в розширенні мистецтвознавчих уявлень про композиторську творчість Чернігівщини, виявленні особли-востей її жанрово-тематичної спрямованості, порівнянні і узагальненні розвитку чернігівської композиторської школи як сфери діалектично взаємопов’язаних чинників музичної творчості, проекції складових школи, яка усвідомлюється як цілісний і змістовний рівень оволодіння засобами сучасної музичної виразності, забезпеченні професійно-творчої на-ступності та спадкоємності ментальних естетичних, технологічних ознак як нерозривності художнього досвіду сучасно-го етапу музичного мистецтва Чернігівщини. Висновки. Музикознавче осмислення особливостей чернігівської компо-зиторської школи розглядається на прикладі творчості сучасного композитора Андрія Зименка, яка ґрунтується на послідовному нарощенні музичної якості, розмаїтті жанрової, тематичної спрямованості та стильовій еволюції у галузі симфонічної, вокально-хорової, камерно-інструментальної музики. У запропонованому баченні чернігівська компози-торська школа є змістовним художнім явищем України.

Біографія автора

Oleg Vasyuta, Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін

Посилання

Васюта О.П. Хорова, камерно-вокальна музика в творчості сучасних композиторів Чернігівщини / О.П. Васюта // Мистецтвознавство України. Зб. наук. праць. Вип. 2013. – С. 102-110.

Васюта О.П. Музична культура Чернігівщини Х- початку ХХІ століття: еволюційний вимір. Монографія / О.П.Васюта. – Чернігів: Вид. "Десна Поліграф", 2017. – 295 с.

Верещагіна О.Є. Історія української музики ХХ століття: навч. посіб. / О.Є. Верещагіна, Л.П. Холодкова. – К.: Освіта України. – 2010. – 267 с.

Кияновська Л.О. Українська музична культура : навч. посіб. / Л.О.Кияновська. – Л. : Сполом. – 1999. – 144с.

Корній Л. П . Історія української музики : част. перша /Л. П.Корній. -Київ-Харків-Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1996. -313 с.

Корній Л.П. Історія української музики: част. друга / Л.П Корній.-Київ-Харків-Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1998. – 386 с.

Корній Л.П. Історія української музики : част. третя /Л.П. Корній.-Київ- Нью-Йорк : Видавництво М.П.

Коць.- 2001. – 477 с.

Тези доповідей церковно-історичної конференції "1000 років Чернігівській єпархії" (22-24 вересня 1992року). – Чернігів: "Сіверянська думка", 1993. -119 с.

Vasiuta O.P. (2013). Choral, chamber-vocal music in the creative works of the composers of Chernigivshchyna. Mystetstvoznavstvo Ukrainy. Zb. sciences. prac. Graduation [in Ukrainian].

Vasiuta O.P. (2017). Musical Culture Chernigivshchina Х- beginning ХХІ century. Monograph. Chernigiv : publishing house "Desna Poligraf"[in Ukrainian].

Vereshchagina O.E. (2010). History of Ukrainian music of the twentieth century: a textbook / O.E. Vereshchagin, L.P. Kholodkova. Kyiv: Education of Ukraine [in Ukrainian].

Kiyanovskaya L.O. (1999). (Ukrainian musical culture. Lviv: Spolom [in Ukrainian].

Korniy L.P.( 1996). History of Ukrainian music: part one. – Kiev-Kharkiv-New York: M.P. Kots [in Ukrainian].

Korniy L.P. (1998). History of Ukrainian music: part two..-Kiev-Kharkiv-New York: M.P. Коts [in Ukrainian].

Korniy L. P. (2001). The history of Ukrainian music: part three.- Kiev- New York: M.P. Коts [in Ukrainian].

Theses of the reports of the church-historical conference "1000 years of the Chernigov diocese", (September 22-24, 1992) (1993). Chernigiv: "Siveryan's opinion" [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство